Artiestenregeling

Laastste update op 23 januari 2024

De VNPF kreeg opvallend veel vragen over het uitbetalen van artiesten, zoals: ‘Moet je nu wel of niet een paspoortkopie bewaren?’ ‘Hoe zit het met de IPV?’ ‘Geldt dit of dat ook voor buitenlandse acts?’ ‘Wie is er verantwoordelijk bij coproducties zoals clubnachten?’

Vaak kwamen deze vragen voort uit verschil van inzicht (of kennis) tussen programmeurs en financials.

De Artiestenregeling is een bijzondere bepaling in de loonbelasting en werknemersverzekeringen. Normaal worden loonbelasting en premies (loonheffingen) geheven van werknemers of van periodieke uitkeringen, maar met de Artiestenregeling vallen ook artiesten onder de loonheffingen, zowel binnenlandse als buitenlandse. Maar daarop bestaan vervolgens diverse uitzonderingen.

Speciaal voor de Artiestenregeling heeft de VNPF in samenwerking met All Arts Belastingadviseurs een handleiding geschreven omdat de organisator van het optreden van artiesten verantwoordelijk is voor de afdracht van de loonheffingen, waardoor vooral de organisator goed moet weten hoe de Artiestenregeling werkt.