Veilig geluid

Laastste update op 20 maart 2023

De VNPF vindt genieten van muziek zonder daarbij onherstelbare schade op te lopen belangrijk. De VNPF en de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) hebben daarom op 6 december 2018 het Derde Convenant Preventie Gehoorschade getekend. Daarnaast is de campagne I Love My Ears gelanceerd.

Convenant Preventie Gehoorschade

Het Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek maakt genieten van muziek met oog voor de preventie van gehoorschade mogelijk. De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) hebben in 2018 het inmiddels derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek verlengd.

Uitbreiding convenant met studentenverenigingen, fitnesscentra en bioscopen

De VNPF en de VVEM hebben de afgelopen jaren met succes al veel inspanningen geleverd op het gebied van voorlichting, bewustwording en geluidsmetingen. Om deze positieve resultaten ook voor de toekomst te borgen, ziet de Stichting Kwaliteit Evenementen Nederland (SKEN) toe op de resultaten. Vanaf 2018 hebben zich hier ook de studentenverenigingen, fitnesscentra, bioscopen en schoolfeesten bijgevoegd.

Oordoppen met muziekfilter laagdrempelig beschikbaar

De convenantspartijen verlengen de bestaande afspraken over het hanteren van maximale geluidsniveaus, geluidsmetingen, communicatie om bewustwording te realiseren en gehoorbescherming. Muzieklocaties zorgen er bijvoorbeeld voor dat goed werkende oordoppen laagdrempelig beschikbaar en makkelijk vindbaar zijn voor alle bezoekers. Ook wordt de I Love My Ears-campagne ingezet om bezoekers goed voor te lichten over het veilig genieten van muziek. De boodschap is: draag oordoppen, neem oorpauzes en neem voldoende afstand van de geluidsbron.

Welke muzieklocaties en evenementen?

De muzieklocaties en evenementen van de VVEM en de VNPF worden jaarlijks door zo’n 13 miljoen mensen bezocht. Het gaat onder andere om Paradiso, Vera, EKKO, Burgerweeshuis, Effenaar, Ziggo Dome, AFAS Live maar ook Down the Rabbit Hole, Welcome to The Village, Zwarte Cross en Wildeburg.

Deelnemers aan het convenant

Deelnemers zijn de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM), de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), de Landelijke Kamer van Verenigingen, NL Actief, de Nederlandse vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), Verantwoorde Feesten, VeiligheidNL, GGD GHOR Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

I Love My Ears

Op 18 oktober 2014 is door het ministerie van VWS, de VNPF en VVEM, de bewustwordingscampagne I Love My Ears gelanceerd. De campagne moet ervoor zorgen dat het risico op gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals wordt geminimaliseerd. De campagne wordt regelmatig bijgesteld en gerevitaliseerd.