Extern onderzoek

Laastste update op 20 maart 2023

Branchegegevens zijn cruciaal voor de representatie en belangenbehartiging van de poppodia en -festivals. De cijfers geven inzicht in de bedrijfsvoering van podia en festivals, maken trends en ontwikkelingen zichtbaar, en kunnen daarmee worden ingezet voor het bepalen van beleidsprioriteiten en in gesprekken met relevante partijen zoals overheden.

Enerzijds verzamelt de VNPF zelf jaarlijks de bedrijfsgegevens van de aangesloten poppodia middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS) en levert deze data aan het CBS, Atlas voor Gemeenten en de Boekmanstichting ten behoeve van de Cultuurmonitor. Anderzijds werkt de VNPF waar mogelijk samen met andere organisaties, zoals overheden, adviesbureaus en opleidingen die werken aan relevante dataverzameling of specifieke onderzoeken, zoals bijvoorbeeld het POPLIVE project van de Erasmus Universiteit en de Festival Atlas van de Hogeschool van Amsterdam.