Divers onderzoek

Laastste update op 20 maart 2023

Naast structureel meerjarig onderzoek naar podiumkunsten, zoals in CBS StatLine en de Cultuurmonitor, vindt soms ook eenmalig cultuuronderzoek plaats door universiteiten, hogescholen, instanties en adviesbureau’s. We proberen hieronder de meest actuele en relevante publicaties weer te geven.

Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Het rapport ‘Het Culturele Leven’ (2018) over de stand van zaken van cultuur in Nederland beschrijft tien culturele domeinen (waaronder podiumkunst) aan de hand van veertien kernthema’s. De gegevens van de VNPF podiumleden zijn ook in het rapport meegenomen.

DSP-groep

Adviesbureau DSP-groep publiceerde recent enkele onderzoeken over de popsector, zoals ‘Poppodia in tijden van COVID-19’ (2020) en ‘Een weerbare popsector’ (2022), mede op basis van gegevens van VNPF-leden.