Cultuurmonitor

Laastste update op 20 maart 2023

De Cultuurmonitor is een instrument door en voor de culturele sector. Het meerjarig onderzoek wordt uitgevoerd door de Boekmanstichting in opdracht van het Ministerie van Cultuur. In de monitor worden gegevens over het culturele leven in Nederland samengebracht in een dashboard per cultureel domein en per thema. Tekstuele analyses rapporteren daarnaast over langlopende trends en agenderen op actuele ontwikkelingen.

De meest recente Cultuurmonitor jaarrapportage is hier te vinden.

Informatie over het culturele domein ‘Muziek’ is hier te vinden.

  • Uitgelichte actuele thema’s zijn:
  • Diversiteit en Inclusie
  • Duurzaamheid
  • Cultuur in de regio
  • Cultuur en participatie
  • Beroepspraktijk

Een interactief dashboard biedt toegang tot een database met een groot aantal indicatoren over de Nederlandse cultuursector.

De door de VNPF verzamelde data van de aangesloten poppodia vanuit het Poppodium Analyse Systeem (PAS) worden ook in het onderzoek voor de Cultuurmonitor meegenomen.