CBS

Laastste update op 20 maart 2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt jaarlijks cijfers over de professionele podiumkunsten in Nederland. De resultaten worden elk jaar in het vierde kwartaal gepubliceerd in hun online omgeving CBS StatLine. Daarnaast publiceerde het CBS in 2019 ook voor het eerst de ‘Satellietrekening Cultuur en Media’.

Algemene informatie over de CBS podiumkunsten statistiek vind je hier.

De meest recente CBS StatLine podiumkunsten cijfers over capaciteit, voorstellingen, bezoekers en regio zijn hier te vinden. Cijfers over werkgelegenheid, baten en lasten zijn hier te vinden.

Kijk hier voor meer informatie over de ‘Satellietrekening Cultuur en Media’ en download hier de gehele publicatie.

De door de VNPF verzamelde data vanuit het Poppodium Analyse Systeem (PAS) worden hier ook in meegenomen. De VNPF heeft een afspraak met het CBS dat de jaarcijfers van de aangesloten poppodia door de VNPF worden aangeleverd, waardoor de VNPF podiumleden zijn vrijgesteld van het invullen van de verplichte jaarlijkse CBS-vragenlijst.