Atlas voor gemeenten

Laastste update op 20 maart 2023

De Atlas voor Gemeenten is een jaarlijkse uitgave van Atlas Research. In de Atlas worden jaarlijks de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken, waaronder het culturele aanbod.

Algemene informatie en de laatste editie van de Atlas voor Gemeenten is hier te vinden.

De Atlas bevat veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald op basis van bepaalde kenmerken, zoals de bevolkingsopbouw en het culturele aanbod. De door de VNPF verzamelde data van de aangesloten poppodia vanuit het Poppodium Analyse Systeem (PAS) worden hier ook in meegenomen.