Toegangsbewijzen

Laastste update op 20 maart 2023

Secondary ticketing verwijst naar de praktijk van het, vaak tegen woekerwinsten doorverkopen van toegangsbewijzen voor een evenement, zoals een concert of festival. De VNPF is hier tegen.

Weet Waar Je Koopt

Weet Waar Je Koopt is een campagne om bewustzijn bij het kaartlopende publiek te creëren dat het onwenselijk is dat er toegangsbewijzen (voor meer dan het oorspronkelijk bedrag) worden doorverkocht en – de naam zegt het al – waar en hoe je je toegangskaarten veilig koopt. De VNPF is een van de kartrekkers van deze campagne.

Weergave prijzen toegangsbewijzen en de wet oneerlijke handelspraktijken

Onvermijdbare kosten per toegangsbewijs moet je als zogenaamde inclusiefkosten opnemen in de prijs van het toegangsbewijs. Onvermijdbare kosten per boeking/transactie/betaling/bestelling hoef je niet op te nemen in de prijs van het toegangsbewijs. Let op: deze moeten wel meteen helder en duidelijk zichtbaar zijn in het boekingsproces. Zowel het bestaan ervan als de hoogte.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft verkopers van toegangsbewijzen in onze sector in het najaar van 2017 op de vinger getikt. Niet iedereen voldeed aan de Wet oneerlijke handelspraktijken. Hoe zit het ook alweer? We leggen het uit aan de hand van een Q&A

Q: Wat is de Wet oneerlijke handelspraktijken en waarom bestaat deze?

A: De Wet OHP bevat regels die consumenten beschermt tegen misleidende handelingen van bedrijven. Bijvoorbeeld door voor te schrijven hoe iedereen prijzen van toegangsbewijzen moet weergeven, kan de consument eenvoudig prijzen vergelijken. Bovendien leidt het ertoe dat de consument kan vertrouwen dat de prijs die hij ziet, de prijs is die hij betaalt. Daarnaast moet de wet ervoor zorgen dat bonafide organisaties worden beschermd tegen partijen die consumenten misleiden. Dat voorkomt oneerlijke concurrentie.

Q: Wat is de Autoriteit Consument & Markt?

A: De ACM is een onafhankelijke toezichthouder, die toezicht houdt op onder andere de naleving van de Wet OHP. Zij moet ervoor zorgen dat er eerlijke concurrentie bestaat op de markt en dat consumenten worden beschermd.

Q: Waarom moeten we ineens voldoen aan nieuwe en strengere regels?

A: De regels zijn niet nieuw en ook niet strenger geworden. De Wet OHP en de regels bestaan al sinds 2008. De ACM heeft de laatste jaren veel klachten ontvangen van consumenten over sluipkosten bij de aankoop van toegangsbewijzen in onze sector. Daarom is de ACM eind 2016 een onderzoek gestart naar kaartverkoop in de entertainmentsector (concerten, festivals, theater, musical enz.). Uit dat onderzoek bleek dat o.a. organisatoren van concerten en festivals in de meeste gevallen (onbewust) de regels niet volgden.

Q: Wat zijn sluipkosten?

A: Sluipkosten zijn de extra kosten die tijdens het bestelproces worden opgeteld bij de eerste prijsvermelding. Op die manier is het voor de koper van het toegangsbewijs bij de eerste prijsvermelding niet altijd duidelijk wat een toegangsbewijs in totaal kost.

Q: Wat is de eerste prijsvermelding of uitnodiging tot aankoop?

A: De eerste prijsvermelding of de uitnodiging tot aankoop is de eerste prijs die de consument ziet. Hiermee heeft de consument voldoende informatie om een beslissing te nemen over een aankoop. Let erop dat de consument op verschillende webpagina’s kan binnenkomen en dat de inclusiefprijs dus getoond moet worden vanaf de eerste prijsvermelding.

Q: Wat zijn onvermijdbare kosten?

A: Dat zijn kosten die een koper van een toegangsbewijs sowieso moet betalen. De koper kan er niet voor kiezen ze níet te betalen. Denk hierbij aan servicekosten, kosten per boeking/transactie/betaling/bestelling en soms lidmaatschapskosten. Let op: er zijn twee verschillende vormen van onvermijdbare kosten. Onvermijdbare kosten per toegangsbewijs en onvermijdbare kosten per boeking.

Q: Wat is het verschil tussen onvermijdbare kosten per toegangsbewijs en onvermijdbare kosten per boeking?

A: Onvermijdbare kosten per toegangsbewijs zijn kosten die een koper sowieso per toegangsbewijs kwijt is. Onvermijdbare kosten per boeking zijn kosten die een koper sowieso moet betalen, maar die betrekking hebben op de boeking/transactie/betaling en die niet afhankelijk zijn van hoeveel toegangsbewijzen die je koopt.

Q: Welke kosten moeten in de eerste prijsvermelding worden opgenomen?

A: Volgens de wet moeten de onvermijdbare en voorzienbare kosten die een koper van een toegangsbewijs sowieso per toegangsbewijs moet betalen in de eerste prijsvermelding worden opgenomen. Dat betekent dat je alle kosten in de prijs van het toegangsbewijs moet opnemen die een koper van een toegangsbewijs sowieso moet maken om het kaartje te kopen. Meestal worden dit servicekosten genoemd. Bereken je de kosten per boeking en niet per kaartje? Dan moet je dit bij de eerste prijsvermelding op een zichtbare en duidelijke manier vermelden. Ook moet je de hoogte van deze kosten vermelden.

Q: Is het verplicht om de tekst ‘inclusief servicekosten’ te vermelden?


A: De Wet OHP schrijft voor dat onvermijdbare kosten per toegangsbewijs moeten worden opgenomen in de eerstgenoemde prijs van het toegangsbewijs. Het is niet verplicht om dat woordelijk kenbaar te maken door ‘inclusief servicekosten’ te laten lezen.

Q: Moeten onvermijdbare kosten per boeking worden opgenomen in de eerstgenoemde prijs?


A: Nee, kosten per boeking/transactie/betaling/bestelling zijn niet afhankelijk van het aantal toegangsbewijzen. Deze hoeven niet te worden opgenomen in de eerstgenoemde prijs van het toegangsbewijs. Let op: deze kosten moeten wél helder en zichtbaar worden genoemd bij de eerstgenoemde prijs van het toegangsbewijs. Zowel het bestaan ervan als de hoogte. Denk hierbij aan boekingskosten en kosten voor iDeal, creditcard of PayPal.

Q: Zijn lidmaatschapskosten onvermijdbare kosten per toegangsbeijs en moeten ze in de prijs van het toegangsbewijs worden opgenomen?

A: Nee, de ACM ziet lidmaatschapskosten als kosten per boeking in een tijdsperiode (per maand/jaar). Dat wil zeggen dat deze kosten niet direct in de prijs van het toegangsbewijs hoeven te worden opgenomen. Het bestaan én de hoogte ervan moeten wel direct en duidelijk bij de prijs worden vermeld.

Q: Moeten op posters of ander promotiemateriaal ook de online servicekosten worden inbegrepen in de prijs?

A: Nee, de ACM stelt dat er dan geen online servicekosten hoeven worden inbegrepen, mits daar duidelijk bij vermeld staat dat de prijs geldt bij de verkoop aan de deur. Het is vaak zo dat in dat geval kaarten aan de deur worden gekocht en er dus geen online servicekosten worden inbegrepen. Als er ook servicekosten aan de deur worden gerekend, moeten die wel als inclusief worden inbegrepen in de prijs op het promotiemateriaal.

Q: Welke kosten hoef je niet te noemen bij de eerste prijsvermelding?


A: Je hoeft bij de eerste prijsvermelding geen kosten te noemen voor optionele producten of diensten die bij een toegangsbewijs te koop zijn waar de koper van het toegangsbewijs voor kan kiezen en dus vermijdbaar zijn. Deze hoeven niet bij de eerste prijsvermelding worden genoemd. Voorbeelden hiervan zijn:
  • gehoorbescherming
  • bus-/treinkaartje
  • annuleringsverzekering
  • hotelovernachting
  • consumpties
  • kluisverhuur

Q: We hanteren verschillende tarieven voor verschillende betaalmethoden. Welk tarief moeten we vermelden bij de eerste prijsvermelding?


A: Het is verplicht om onvermijdbare kosten per boeking/transactie/betaling te noemen bij de eerste prijsvermelding. Zowel het bestaan ervan als de hoogte. Als er verschillende tarieven bestaan dan mag de goedkoopste gangbare variant worden vermeld met een vanaf (v.a.)-melding. Dit zijn bijna altijd iDeal-kosten.

Q: Ik ben een podium/organisator en niet ik, maar mijn provider van toegangsbewijzen geeft de prijzen op een onjuiste manier weer.

A: Je bent als podium/organisator ook verantwoordelijk voor het op een juiste wijze weergeven van de prijzen. Deze verantwoordelijkheid bestaat er onder andere uit dat je de provider van je toegangsbewijzen niet in staat stelt om kosten die vooraf bij de prijs kunnen worden opgenomen, pas in een later stadium bij de prijs op te tellen. Stel jezelf de vraag of je alle maatregelen hebt genomen die in dit kader redelijkerwijs van je te verwachten zijn. De ACM kan namelijk beide partijen aanspreken als het gaat om een misleidende handelspraktijk.