Duurzaamheid

Laastste update op 20 maart 2023

Duurzaamheid bij poppodia en -festivals gaat over het verminderen van afval of het hergebruiken van materialen en het verkleinen van de CO2-uitstoot. Vooral dit tweede kan op heel veel verschillende manieren. VNPF-leden zijn allemaal op hun eigen manier en tempo bezig met duurzaamheid. Als VNPF proberen we succesvolle en minder succesvolle voorbeelden van duurzaamheid te delen en kennisuitwisseling hierover te bevorderen. Op deze manier kunnen poppodia en popfestivals van elkaar leren.

Convenant Greenstages 2020

Ruim 25 (overwegend) poppodia en theaters zetten zich in voor het verduurzamen van hun locatie en om duurzaam ondernemen te verankeren binnen hun eigen organisatie en dagelijkse bedrijfsvoering. Samen hebben zij deze ambitie onderschreven in een convenant Greenstages2020. VNPF is daarbij al jarenlang partner en volgt de voortgang van dit programma op de voet.

Naast GreenStages2020 zien we andere bewegingen binnen de cultuursector. Via het programma Vang Buitenshuiswerkt Bureau8080 aan het verminderen van restafval en betere scheiding bij culturele instellingen.