Belastingconvenant

Laastste update op 30 maart 2023

De VNPF heeft sinds 2009 speciale afspraken met de Belastingdienst over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers (werknemers en vrijwilligers) van de aangesloten poppodia, die zijn vastgelegd in het Belastingconvenant.

Het Belastingconvenant is een wens van VNPF-podia en de Belastingdienst om in goede samenwerking tot landelijke duidelijke transparante regelgeving, toepassing en handhaving te komen voor alle poppodia. De (sectorspecifieke) vergoedingen en verstrekkingen aan vrijwilligers en werknemers worden jaarlijks middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS) getoetst en geëvalueerd met de Belastingdienst. Deelnemende poppodia hebben hierdoor een flinke administratieve lastenverlichting, meer zekerheid, duidelijkheid, gemak en overzicht.

De tekst van het Convenant 2023 is hier en op de website van de Belastingdienst te vinden. Let op: deze versie is nog niet geactualiseerd wat betreft de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding per jaar (€190 i.p.v. €180). Een nieuwe versie volgt z.s.m.

Belangrijkste informatie m.b.t. vrijwilligers per 2023:

Per 1 januari 2023 bedraagt de onbelaste vrijwilligersvergoeding per vrijwilliger maximaal €1.900 per jaar, maximaal €190 per maand en maximaal €5,- per uur. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar geldt een maximum van €2,75 per uur. Bekijk hier actuele informatie over de vrijwilligersregeling.

Voor poppodia die deelnemen aan het convenant is:

 • maximaal 25% van deze onbelaste vergoedingen gereserveerd voor drie sectorspecifieke vergoedingen (gratis bezoek vrijwilligers, gratis bezoek voor introducés van vrijwilligers en horecakorting aan vrijwilligers).
 • maximaal 25% gereserveerd voor betaalde vrijwilligersdiensten.
 • maximaal 50% gereserveerd voor overige vergoedingen en verstrekkingen aan vrijwilligers.

Voor ondertekenaars van het convenant is het daarbij toegestaan de verstrekkingen en vergoedingen voor al hun vrijwilligers tezamen bij te houden in plaats van voor elke vrijwilliger apart. Deze gegevens worden jaarlijks aangeleverd aan de VNPF via het Poppodium Analyse Systeem (PAS). De uitwerking van de vrijwilligersregelingen in 2023 op basis van de PAS-cijfers is hier terug te vinden voor alle podia (zie tabblad 1) en specifiek voor kleine, middelgrote en grote podia (zie tabblad 2). De ontwikkeling van het forfait voor vrijwilligers is hier terug te vinden (zie tabblad 2).

Lees hier een uitgebreide toelichting over hoe om te gaan met (het registreren van) verstrekkingen en vergoedingen voor vrijwilligers. Gebruik daarbij deze rekentool voor het uitrekenen of jouw vrijwilligers ook in 2023 binnen de jaar- en maandgrenzen blijven, en voor het aanpassen en optimaliseren van je beleid.

Belangrijkste informatie m.b.t. betaalde medewerkers (loondienst, payroll, uitzend, zzp) en de WKR per 2023:

 • De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 verplicht.
 • In 2023 is de vrije ruimte 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon van je werknemers (kolom 14 van de loonstaat) plus 1,18% van de loonsom boven de € 400.000.
 • Als je boven de vrije ruimte uitkomt, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen.

In het Belastingconvenant wordt een vast percentage van de vrije ruimte gereserveerd voor sectorspecifieke loon-in-natura verstrekkingen. Dit betreft momenteel alleen de gratis toegang voor introducés van werknemers (gastenlijstplekken). Gratis toegangskaarten voor eigen bezoek werknemers en (gratis en met korting verkregen) consumpties op de werkplek zijn sinds 2016 gewaardeerd op nihil. Voor de gratis toegang van introducés van werknemers (gastenlijstplekken), is een berekening gemaakt op basis van de gemiddelde cijfers van de VNPF-podia. Deze introducébezoeken moeten door de podia goed geregistreerd worden. Deze gegevens worden jaarlijks aangeleverd aan de VNPF via het Poppodium Analyse Systeem (PAS). De ontwikkeling van het forfait voor betaalde medewerkers op basis van de PAS-cijfers is hier terug te vinden (zie tabblad 1).

Dit vrijgestelde forfait (in het convenant 2023 vastgesteld op € 33, -) wordt uitgedrukt in een percentage van de vrije ruimte (zie schema hieronder). Het overige deel (%) van de vrije ruimte kan door de inhoudingsplichtige vrij worden besteed. Een samenvatting van welk aandeel het convenant in de vrije ruimte (WKR) vormt vind je hier. Voor 2023 betekent dat het volgende:

Besteding vrije ruimte in 2023:

Voor poppodia zonder introducéregeling voor werknemers, geldt:

 • Aandeel convenant poppodia: 0% van de vrije ruimte WKR. Resteert 100% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducéregeling voor werknemers, zonder payrollers, geldt:

 • Aandeel convenant poppodia: 15% van de vrije ruimte WKR is gereserveerd voor introducébezoeken voor werknemers. Resteert 85% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducéregeling voor werknemers, met payrollers, geldt:

 • Voor eigen medewerkers in loondienst:
  Aandeel convenant poppodia: 10% van de vrije ruimte WKR is gereserveerd voor introducébezoeken voor werknemers. Resteert 90% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.
  .
 • Voor de medewerkers via payroll bedrijf:
  Aandeel payrollbedrijf: 20% van de vrije ruimte WKR is gereserveerd voor introducébezoeken voor werknemers. Resteert 80% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.
  .
  Toelichting voor payroll-bedrijf: De loon-in-natura verstrekkingen in de poppodia aan payrollers kunnen, door middel van 20% van de vrije ruimte, door het desbetreffende payrollbedrijf ‘afgekocht’ worden. De vrije ruimte wordt dan door het payrollbedrijf per podium berekend (totale loonsom van de loonbelasting van de desbetreffende payrollers), en in de administratie van het payroll bedrijf wordt verwerkt/opgenomen dat 20% van dat bedrag is ‘uitgegeven’ aan de loon-in natura verstrekkingen conform het ‘Convenant Nederlandse Poppodia en -Festivals’. Dit moet tevens schriftelijk aan het desbetreffende poppodium gemeld worden, zodat het poppodium dit aan haar eigen convenant-rapportage kan toevoegen.