Diversiteit en inclusie

Laastste update op 20 maart 2023

Poppodia en -festivals willen culturele diversiteit verankeren in hun beleid, zowel op het gebied van programma, publiek als personeel. Poppodia en -festivals willen daarnaast toegankelijk blijven voor iedereen. De VNPF en haar leden maken daarom steeds meer werk van inclusie, toegankelijkheid en diversiteitsbeleid.

De VNPF en haar leden conformeren zich aan de Code Culturele Diversiteit en Inclusie (2019). De VNPF voerde in 2021 ook een nulmeting uit naar culturele diversiteit bij podia en festivals, die wordt uitgewerkt tot monitorinstrument. Daarnaast heeft de VNPF diverse samenwerkingsverbanden met partijen die toegankelijkheid bevorderen.