Diversiteit en inclusie

Laastste update op 6 juli 2023

Poppodia en -festivals willen diversiteit en inclusie verankeren in hun beleid, zowel op het gebied van programma, publiek als personeel. Poppodia en -festivals willen daarnaast toegankelijk blijven voor iedereen. De VNPF en haar leden maken daarom steeds meer werk van inclusie, toegankelijkheid en diversiteitsbeleid.

De VNPF en haar leden conformeren zich aan de Code Diversiteit en Inclusie. De VNPF voerde in 2021 ook een nulmeting uit naar culturele diversiteit bij podia en festivals. Daarnaast heeft de VNPF diverse samenwerkingsverbanden met partijen die diversiteit en toegankelijkheid bevorderen.

Op de volgende pagina’s vind je meer specifieke informatie over: