Stage Cultuur Inclusief

Laastste update op 10 oktober 2023

Voor divers talent met ambities in de cultuursector. Stage Cultuur Inclusief (SCI) is een initiatief van de Rijkscultuurfondsen om de instroom van divers talent te stimuleren. Plaatsen van een vacature is gratis en per geslaagde match kan een instelling €1000,- aanvragen als bijdrage voor de stagevergoeding.

Het doel van SCI is stage- en startersplekken divers en inclusief in te vullen. Studenten en starters kunnen eenvoudig via het platform reageren. SCI zorgt voor vervolgens voor een goede persoonlijke match. Het gaat om mbo, hbo en wo stage- en werkervaringsplekken.

Bij de invulling van het begrip diversiteit wordt aangesloten bij de Code Diversiteit & Inclusie waarbij het gaat om culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau.

Na een geslaagde match kunnen culturele instellingen bovendien een bijdrage aanvragen van €1.000,- als tegemoetkoming in de kosten van de stagevergoeding. Dit kan via het portaal op het platform SCI, dat een instelling aanmaakt zodra ze een vacature plaatsen. Het aanvragen kan tot 1 november 2024.

Hieronder de links voor meer informatie over het plaatsen van een vacature en de subsidieregeling.

Voor meer informatie en vragen, mail naar info@stagecultuurinclusief.nl  of bel met 020 5141380