Inclusief taalgebruik

Laastste update op 20 maart 2023

Bij inclusief beleid hoort ook inclusief taalgebruik. Hierbij enkele verwijzingen naar tips en aanbevelingen voor podia en festivals om iedereen (artiesten, personeel, publiek en partners) zich meer verbonden, gewaardeerd, begrepen en welkom te laten voelen.

In 2021 presenteerde Mounir Samuel de handreiking ‘Waarden voor inclusief taalgebruik in de cultuur’. Bekijk hier meer informatie of download hier direct de handreiking.

In 2022 kwam de Taalunie met een advies voor meer genderbewust en inclusiever taalgebruik.