Code Diversiteit & Inclusie

Laastste update op 6 juli 2023

De Code Diversiteit en Inclusie is een code die door de culturele sector zelf is ontwikkeld. In 2011 werd eerst de Code Culturele Diversiteit gelanceerd. In 2019 werd deze geactualiseerd en omgevormd tot de Code Diversiteit en Inclusie. De Code richt zich nu alle vormen van verschil, zoals gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau en leeftijd.

De Code is er voor iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector, voor alle aan de sector gerelateerde organisaties, voor iedereen die de sector ondersteunt en alle afnemers van kunst, cultuur, creatieve producten en diensten. Er is afgesproken met overheden en fondsen dat culturele instellingen, waaronder poppodia en -festivals, de Code hanteren. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren. De Code bestaat uit vijf principes voor het adequaat vormgeven en bevorderen van diversiteit en inclusie in jouw organisatie en in jouw werk.

De Code Diversiteit & Inclusie (versie 2019) is hier te downloaden. Meer informatie vind je ook op de Code Diversiteit & Inclusie website. Voor vragen kun je mailen naar info@codedi.nl