Datum

21 november 2022

Locatie

PAARD, 's-Gravenhage

Een studiedag over nut en noodzaak van archiveren, ook in de popsector

Archiveren wij in onze sector, zo ja hoe doen we dat? En most likely zo nee, zouden we dat moeten doen en hoe dan?

  • Wanneer: 21 november, 12:00 – 13:00
  • Waar: PAARD, ’s-Gravenhage
  • Inschrijven kan hier

Door de opkomst van de streamingdiensten lijkt de toegang tot de muziek gemakkelijker dan ooit. Maar ondertussen vindt er achter de schermen een kaalslag plaats: zo verdwenen onder meer archiefinstellingen als het TheaterInstituut, Fonos, het Jazzarchief en het Nederlands Popinstituut. Hebben verzamelaars hun taak overgenomen?
Hoe krijg je kennis over archiveren bij poporganisaties? Er is al veel kennis beschikbaar over archiveren, maar vaak niet toegespitst op onze werkpraktijk.

Op maandag 21 november viert Podiumkunst.net haar tweejarig bestaan met het event ‘Verhalen Verbinden’ tijdens de Maand van het Digitaal Erfgoed.

Wie en wat  zijn Podiumkunst.net?

Podiumkunst.net is een netwerk bestaande uit zes consortiumpartners die actief zijn in de podiumkunsten. Daarnaast werkt Podiumkunst.net samen met netwerkpartners in de erfgoedsector. Er wordt in Nederland veel theater en muziek gemaakt van een hoog kwalitatief niveau. Van veel van die voorstellingen en concerten bestaan beeld- of geluidsopnames. Daarnaast zijn er programmaboekjes, bladmuziek, recensies, registraties, foto’s en andere blijvende herinneringen aan al die prachtige podiumkunst.
Podiumkunst.net verbindt de schatkamers van de Nederlandse podiumkunsten en stelt deze open voor makers, onderzoekers en liefhebbers. Het einddoel is een integraal en toegankelijk digitaal overzicht van het Nederlandse podiumkunst-erfgoed, dat de geschiedenis van de Nederlandse podiumkunsten levend maakt en een inspiratiebron voor makers van nu en de toekomst kan vormen.