Datum

30 november 2023

Locatie

Malietoren, Den Haag

Informatiebijeenkomst over Digital Services Act

Vanaf 17 februari zal de DSA ook gaan gelden voor de overige online tussendiensten (hosting partijen, platformen e.d.). In het kort bevat de DSA regels om online illegale inhoud tegen te gaan (illegale teksten, beelden, geluidsfragmenten & verwijzingen naar illegale producten).

Op 30 november van 10:00-12:00 organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de Europese Commissie (DG Connect) een informatiebijeenkomst in de Malietoren over de DSA. De Europese Commissie zal ons tijdens de bijeenkomst informeren over de DSA. Ook zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Naast de DSA (en de DMA) kunnen er ook vragen gesteld worden over de verhoudingen tussen de DSA en de AI Act.

De bijeenkomst zal hybride zijn. Leden van de Expertcommissie Consumentenvraagstukken (waaronder de leden van de werkgroep DSA/DMA) en de Expertcommissie AI Regulering kunnen fysiek aansluiten. De bijeenkomst kan online ook bijgewoond worden door andere leden van VNO-NCW en MKB-Nederland en door leden van onze leden. Ook voor de online deelnemers zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Aanmelden kan via een e-mail aan het secretariaat.