Datum

29 november 2022

Presentatie Cultuurmonitor

Sinds 2021 maakt de Boekmanstichting de Cultuurmonitor in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en presenteren zij jaarlijks de opvallendste cijfers, ontwikkelingen en trends in de culturele en creatieve sector.

Op 29 november staan zij hier ook weer bij stil. Daarna gaan ze, aan de hand van deze ontwikkelingen, samen met deelnemers in gesprek over toekomstscenario’s. Hierbij betrekken ze ook andere sectoren en domeinen – wat kunnen we daarvan leren? Meer details over het programma volgen snel.