Datum

20 maart 2024

Webinar: zzp’ers, schijnzelfstandigheid en werkgever– en ‘werknemerschap’ in de VNPF-achterban

Webinar voor iedereen in de VNPF-achterban die te maken heeft met (schijn)zelfstandigen, wij denken HR-managers, directeuren en hoofden financiële afdelingen.

Wanneer: 20 maart, 09.00 uur (LET OP: vervroegd naar 9:00)

Note: het ondergenoemde onderzoek is, om verschillende redenen, alleen bij podia gedaan. Dat wil niet zeggen dat het onderwerp niet interessant zou zijn voor festivalorganisatoren.

Uit ons onderzoek, onder de VNPF-podiumleden, blijkt onder andere dat:

  • na de inwerkingtreding van de Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden, maar liefst 686 zelfstandigen zich kunnen beroepen op het hebben van een arbeidsovereenkomst, gebaseerd op het werken onder het uurtarief gekoppeld aan het rechtsvermoeden (€32,24);
  • een meerderheid van de VNPF-podiumleden aangeeft dat het werk dat door zzp’ers binnen hun organisatie wordt uitgevoerd, onder de kernactiviteiten van het desbetreffendepoppodium valt;
  • zzp’ers binnen veel verschillende afdelingen en door de hele organisatie van de VNPF-podia te vinden zijn. Tenminste 83% van de VNPF-podia zet zelfstandigen in binnen de techniekploeg;
  • 68% van de VNPF-podia het vervallen van het handhavingsmoratorium op de Wet DBA als een uitdaging ziet voor hun organisatie.

Er is een smalle scheidslijn tussen werknemers en zelfstandigen, maar die scheidslijn wordt wel steeds duidelijker. Het VNPF-bureau wil dat leden deze problematiek tot zich door laten dringen en hier inzicht in verkrijgen. Hetgeen uit het eerdergenoemde onderzoek blijkt en hierboven kort staat samengevat, kan namelijk grote en kostbare (arbeids)juridische gevolgen voor VNPF-leden hebben.

Nu de Belastingdienst vanaf 2025 (naar alle waarschijnlijkheid) gaat handhaven, is het cruciaal om goed geïnformeerd te zijn over de komende veranderingen en hoe je je hierop kunt en moet voorbereiden.

Inhoud/programma

Wat je onder andere te weten komt door bijwonen van het webinar

  • De actuele situatie rond zzp’ers die als werknemers functioneren in de podium achterban van de VNPF (uitkomsten onderzoek Renske Lindijer, HBO-student Rechten).
  • De ophanden zijnde wet- en regelgeving en de juridische consequenties voor jullie organisatie (Peter Volk, advocaat bij Stadhouders Advocaten).
  • Onderzoeksresultaten van een onderzoek naar kosten van in dienst nemen zzp’ers (Platform ACCT / DSP-Groep).

Vanzelfsprekend is er ruimte voor het stellen van vragen. Idealiter doe je dat vooraf, maar dat kan ook naar aanleiding van.  Vragen vooraf kunnen tot en met 16 maart gesteld worden via: simon@vnpf.nl

Aanmelden

Meld je aan bij info@vnpf.nl je krijgt t.z.t. een link opgestuurd. Het webinar wordt niet opgenomen of nagezonden.