ArboNed vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag in een organisatie verpest de sfeer en je medewerkers kunnen er letterlijk ziek van worden. Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen. Pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag, ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. PSA is verantwoordelijk voor een derde van het psychisch verzuim. Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van een goed PSA-beleid. Een vertrouwenspersoon van ArboNed is onafhankelijk en objectief en heeft veel ervaring en kennis op dit gebied. 

Een melding van ongewenste omgangsvormen moet je als werkgever altijd serieus nemen. Voor een slachtoffer kan het lastig zijn over de problemen te praten. Een werknemer kan zelf, zonder de leidinggevende in te lichten, de vertrouwenspersoon van ArboNed inschakelen. Samen bekijken ze het probleem, bespreken ze wat de werknemer zelf heeft ondernomen en bepalen de vervolgstappen. De vertrouwenspersoon helpt de werknemer om te gaan met het ongewenste gedrag. Naast een luisterend oor biedt hij ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim.

Soms is de situatie zo ernstig dat het noodzakelijk is een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie van je organisatie. Een klachtencommissie is een onderdeel van het wettelijke verplichte PSA-beleid. Met de klachtencommissie van ArboNed weet je dat je voldoet aan deze wettelijke verplichting. De vertrouwenspersoon kan je ook helpen met het opstellen van een protocol ongewenste omgangsvormen.

Voordelen van een vertrouwenspersoon van ArboNed

  • Toegang tot een vaste, gecertificeerde vertrouwenspersoon
  • Opstellen protocol ongewenste omgangsvormen
  • Instellen van -en deelname aan- een klachtencommissie

Direct afsluiten
Ook VNPF-leden die géén klant van ArboNed zijn kunnen vanaf nu een externe vertrouwenspersoon van ArboNed inschakelen. Op de website van ArboNed kun je dit meteen online regelen: www.arboned.nl/diensten/psychosociale-arbeidsbelasting-psa/vertrouwenspersoon

Contact
Als je vragen hebt kun je contact opnemen met ArboNed: salessupport@arboned.nl of 030-2996277.