Drevast

Drevast Bouw en Waarderingen onderzoekt of u kunt besparen op uw onroerende-zaakbelasting (OZB), voor leden van de VNPF op basis van no cure no pay. Voor u betekent dit geen moeite of onnodige kosten en wél kans op besparen!

Invloed energiecrisis op de waardering WOZ, aanslag OZB

In 2022 heeft de energiecrisis toegeslagen en zorgt ook voor de culturele sector voor zeer hoge energielasten. Drevast adviseert om in 2023 eens goed stil te staan bij de technische kwaliteit van het gebouw. Hoe staat het met duurzaamheid van het gebouw? Zijn er op korte termijn energiebesparende maatregelen te nemen? Voor incourante objecten in de culturele sector (hiervoor bestaat geen markt van aan- en verkoop) wordt veelal de WOZ-waarde bepaald aan de hand van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Daarbij is invulling te geven aan de technische afschrijvingen in relatie tot de bouwkundige kwaliteit en de functionele afschrijvingen in relatie tot bijvoorbeeld extreem hoge energielasten.

Hoe werkt het?

1. Stuur uw OZB-aanslag naar Drevast en
2. machtig Drevast om namens u bezwaar te maken.
3. Drevast onderzoekt of uw aanslag te hoog is,
4. voert namens u de bezwaarprocedure
5. en houdt u op de hoogte van het proces en de afandeling.

Wat kost het?

Als het gelukt is de aanslag te verminderen betaalt de gemeente u het te veel betaalde bedrag aan belasting terug. U ontvangt een factuur van Drevast voor 30% excl. btw van de gerealiseerde vermindering. Als het niet gelukt is, betaalt u niets.

Waarom nu?

De nieuwe aanslagen worden meestal opgelegd eind januari of eind februari. Om de rechten van bezwaar veilig te stellen, moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag actie worden ondernomen.

Doet u mee?

Neem dan direct contact op met Jelte van Dijk via 030 6977010 of jelte.van.dijk@drevast.nl.

Meer over Drevast

Drevast is een adviesbureau voor bouw en huisvesting en dé expert als het gaat om de bijzondere gebouwen die kenmerkend zijn voor de culturele sector. In de afgelopen 17 jaar hebben zij bijvoorbeeld ruim 300 podia, kunstencentra, musea en bibliotheken geadviseerd, altijd met oog voor het individuele karakter van het vastgoed én een constructieve relatie met de gemeente. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van www.drevast.nl.