Drevast

Drevast onderzoekt of u kunt besparen op uw onroerende-zaakbelasting (OZB), voor leden van de VNPF op basis van een gratis haalbaarheidsonderzoek. Voor u betekent dit geen moeite of onnodige kosten en wél kans op besparen!

Besparen op uw Onroerendezaakbelastingen / WOZ

Aanslagen voor belastingjaar 2024 komen binnen in de maand januari of februari. Bezwaar maken moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Drevast onderzoekt of u kunt besparen op uw onroerendezaakbelastingen (OZB), voor leden van de VNPF op basis van een gratis haalbaarheidsonderzoek en gratis advies of een contra-expertise op de WOZ wel of niet zinvol kan zijn.

Drevast heeft in de afgelopen 20 jaar aanzienlijke besparingen op de gemeentelijke belastingen kunnen bereiken voor verschillende poppodia. Ook als u in het verleden al eens gebruik heeft gemaakt van de diensten van Drevast, kan een nieuw onderzoek zinvol zijn. Houdt de gemeente bij het vaststellen van de WOZ-waarde wel voldoende rekening met uw hoge energielasten bijvoorbeeld?

Hoe werkt het?

  • Geen kosten voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en advies vooraf;
  • Als Drevast beoordeelt dat de waarde te hoog is vastgesteld, wordt eerst een passend (en vrijblijvend) voorstel voorgelegd, waarbij advieskosten worden afgewogen tegen het mogelijke financiële voordeel van de belastingteruggave;
  • In de tweede fase wordt een volledige bezwaarprocedure gevoerd inclusief fiscaal juridische motivering aangevuld met taxatietechnische onderbouwingen, die worden gevolgd door besprekingen met de gemeentelijke belastingdienst waarbij gestreefd wordt naar een voor alle partijen aanvaardbare uitkomst van de procedure. Met de uitspraak op het bezwaar worden de advieswerkzaamheden afgerond.
  • Leden van de VNPF die van dit aanbod gebruik willen maken, kunnen direct contact opnemen met Drevast en sluiten met Drevast een overeenkomst.

Wanneer interessant?

Voor alle VNPF-leden die eigenaar of gebruiker zijn van een cultureel of bijzonder gebouw(en) en een aanslag WOZ en onroerendezaakbelastingen ontvangen. 

Over Drevast

Drevast is een adviesbureau voor bouw en huisvesting en dé expert als het gaat om de bijzondere gebouwen die kenmerkend zijn voor de culturele sector. In de afgelopen 20 jaar hebben zij ruim 300 theaters, podia, bibliotheken, musea en kunstencentra geadviseerd, altijd met oog voor het individuele karakter van het vastgoed én een constructieve relatie met de gemeente.

Meer informatie?

Neem contact op met Jelte van Dijk op 030-6977010.
Stuur een mail: jelte.van.dijk@drevast.nl
Website: www.drevast.nl