EMC Cultuuronderzoeken: voor meer eigen inkomsten en publiek

Als poppodium of popfestival ben je eigenaar van data (gegevens). Daarmee heb je goud in handen: je hebt informatie over de herkomst en het bezoekgedrag van jouw bezoekers. Hiermee kun je je inkomsten vergroten en meer bezoekers trekken.

EMC Cultuuronderzoeken helpt je om bezoekgegevens te analyseren en te interpreteren. Op die manier kom je erachter wie jouw bezoekers zijn, waar ze vandaan komen, welke waarde zij voor jouw podium of festival vertegenwoordigen – en welke waarde zij aan hun bezoek ontlenen. We laten je dan ook zien wie je onvoldoende of helemaal niet bereikt. Met deze informatie kun je in actie komen.

Als we jouw huidige bezoekers segmenteren, vergelijken we hen met de inwoners van jouw verzorgingsgebied. Zo maken we duidelijk welke doelgroepen zijn over- dan wel ondervertegenwoordigd onder jouw publiek, en we laten zien wat het effect van de programmering en marketing van jouw podium of festival op jouw markt is. Op basis van deze ‘foto’ van het huidige beleid kun je onderdelen daarvan aanpassen of intensiveren.

Door behalve postcodes en huisnummers ook transactiegegevens (besteldatum, bedrag, aantal gekochte kaarten), genreaanduidingen en concertdata mee te leveren, kunnen we behalve herkomst en kenmerken ook het gedrag van jouw publiek inzichtelijk maken en jouw podium of festival nog beter ondersteunen bij het verder verbeteren van de marketing- en verkoopactiviteiten.

Via kwalitatief of kwantitatief onderzoek kunnen we je helpen om bezoekmotieven en -drempels, wensen en behoeften van huidig en potentieel publiek in kaart te brengen.

Korting

VNPF-leden ontvangen een korting van 10% op de basisprijs (€ 3.000 – € 3.500) voor een van de volgende onderzoeksvormen:

– Doelgroepsegmentatie (via Whize/Mosaic)
– Data-analyse
– Kwantitatief onderzoek
– Kwalitatief onderzoek

Voor een combinatie van twee of meer onderzoeksvormen gelden aangepaste tarieven (op aanvraag).

Contact

Neem contact op met Willem Wijgers van EMC Cultuuronderzoeken voor meer informatie of een offerte, via willem@cultuuronderzoeken.nl of bel 06-26 968 445.

Kijk voor meer informatie over de diensten van EMC Cultuuronderzoeken op www.cultuuronderzoeken.nl