Nieuw bestuur voor Mores.online

4 september 2023

Stichting Mores.online heeft met ingang van 1 september 2023 een nieuw bestuur.

Vanaf die datum geven Febe Deug (voorzitter), Rosalie Tamminga (secretaris), Hans Blom (penningmeester) en Siri Wouters (bestuurslid) leiding aan Mores. Het nieuwe bestuur gaat de komende jaren verder vormgeven aan Mores.online. Ontstaan uit de MeToo-beweging is Mores al vijf jaar het meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben (gehad) met of getuige (geweest) zijn van grensoverschrijdend gedrag. Bovendien is het een plek waar organisaties advies kunnen inwinnen over sociale veiligheid en het nemen van maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Begin dit jaar raakte de voormalig voorzitter van Mores.online in opspraak wegens vermeende belangenverstrengeling. Het volledige toenmalige bestuur (allemaal professionals uit de culturele en creatieve sector) besloot daarop ruimte te maken voor een geheel nieuw bestuur. Extern adviseur Mirjam Decoz kreeg de opdracht om bestuursleden voor te dragen zonder directe banden met de sector. Daaruit is het nu nieuw aangestelde bestuur voortgekomen.

Nieuwe Mores-voorzitter Febe Deug: “We zijn verheugd om aan het werk te mogen gaan voor Mores.online. De komende periode zullen we als bestuur, in samenspraak met onze stakeholders, werken aan de verdere professionalisering van de stichting. Daarbij zal het belang van een goedwerkend meldpunt waar mensen terecht kunnen met vragen of problemen rondom grensoverschrijdend gedrag, altijd centraal staan.“

De aanstelling van een nieuw bestuur heeft géén gevolgen gehad voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt voor alle professionals in de culturele sector die te maken hebben (gehad) met of getuige (geweest) zijn van grensoverschrijdend gedrag. Het bestuur en het meldpunt zijn apart van elkaar georganiseerd. Mensen die het meldpunt bellen, komen direct in contact met professionele vertrouwenspersonen die een geheimhoudingsplicht hebben over de meldingen die binnenkomen.