18 MeeMaakPodia aan de slag

4 maart 2019

18 podia, waaronder WORM, gaan als MeeMaakPodia aan de slag. De rode draad bij alle podia is dat ze hun omgeving betrekken en hen mede-eigenaar maken van hun podium. Ze ontwikkelen zich tot een huis van de stad en haar bewoners. Ieder op zijn eigen manier want geen plek is hetzelfde.

Subsidie en kennistraject
Samen met de Academie voor Cultuurmanagement heeft het fonds cultuurparticipaite aan deze subsidieregeling een kennistraject gekoppeld. De podia ontvangen niet alleen subsidie maar worden op strategisch niveau begeleid door een sparringpartner die inspireert, uitdaagt en meedenkt. Alle opgedane kennis delen ze tijdens uitwisselingsbijeenkomsten met andere MeeMaakPodia.

Later dit jaar verwachten ze nog met meer nieuws te kunnen komen over de ondersteuningsmogelijkheden voor MeeMaakPodia.

Voor meer informatie klik hier.