181 Aanvragen compensatieregeling 2 ; 564 aanvragen compensatieregeling 3

25 februari 2022

Woensdag 23 februari 2022 ging het loket voor de aanvragen voor de compensatieregeling 2 en 3 dicht. 

Voor compensatieregeling 2 zijn er 181 aanvragen binnengekomen bij een budget van 16,5 miljoen euro. Voor compensatieregeling 3 kwamen er 546 aanvragen binnen bij een beschikbaar budget van 66,5 miljoen.

Compensatieregeling 2 en 3 bieden compensatie voor 85% van de misgelopen kaartverkoopinkomsten door COVID-19 beperkingen in de periode van 13 november tot 28 november 2021 en voor de periode 28 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Het Fonds Podiumkunsten (FPk) is alle aanvragen aan het inventariseren. Het aangevraagde bedrag voor compensatieregeling 2 is ruim 13,5 miljoen euro en het FPk verwacht alle aanvragen te kunnen honoreren die aan de eisen van de regeling voldoen. Voor de compensatieregeling 3 is het aangevraagde bedrag van meer dan 122 miljoen juist veel hoger dan het beschikbare budget. Er is dus naar verwachting onvoldoende ruimte om alle aanvragen die aan de voorwaarden van de compensatieregeling 3 voldoen volledig te honoreren. Als er geen extra middelen ter beschikking komen, dan zal het beschikbare budget over de aanvragers die aan de criteria voldoen moeten worden verdeeld op de manier die in de regeling is opgenomen.