Bron

Rijksoverheid

2 miljoen euro voor talentontwikkeling in pop, hiphop en dance

12 juli 2023

2 miljoen euro voor talentontwikkeling in pop, hiphop en dance

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) investeert in 2023 en 2024 in totaal 2 miljoen euro in talentontwikkeling voor artiesten in pop, hiphop en dance.

et geld gaat via het Fonds Podiumkunsten naar regionale muziekhubs. Het is de bedoeling dat daarin partijen als podia, festivals, producenten en labels samenwerken aan talentontwikkeling.

Ga direct naar:

Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten heeft de regeling ontwikkeld samen met vertegenwoordigers uit de pop, hiphop en dancesector. Om in aanmerking te komen, moeten de muziekhubs onder meer een partner hebben met een podium of festival. En de partners moeten afgesproken hebben meerdere jaren met elkaar te willen samenwerken. De  nieuwe hubs moeten verspreid liggen over het land. Het is de bedoeling dat in elk landsdeel (Noord, Oost, Midden, Zuid en West) een muziekhub komt en voor het Caribisch deel van het koninkrijk is geld gereserveerd.

Op 12 juli 2023 opent Fonds Podiumkunsten het aanvraagloket voor de ‘Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance’.

Staatssecretaris Uslu:

“Talent verdient investering, en daar draag ik graag een steentje aan bij. In de regionale muziekhubs krijgen artiesten begeleiding in hun artistieke ontwikkeling en coaching op zakelijk vlak. En er zijn mogelijkheden om voor publiek op te treden. Kortom: talent komt daar in aanraking met alle aspecten van het  leven als professioneel muziekartiest.’’

Regeling Muziekhubs

De Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance ondersteunt samenwerkingsverbanden die talentontwikkeling in de popmuziek, hiphopmuziek of dancemuziek stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van onderzoeks- en ontwikkelmogelijkheden, het faciliteren van optredens of het bieden van artistieke of zakelijke begeleiding. Zo bieden we talent meer kansen en faciliteren we samenwerking en kennisdeling tussen partners verspreid over het land.

Deadline

Uiterlijke aanvraagdatum is 13 september 2023
Aanvragen kan hier.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Je kunt een subsidie aanvragen als jouw organisatie:

 • Onderdeel is van een samenwerkingsverband voor talentontwikkeling op het gebied van popmuziek, hiphopmuziek of dancemuziek;
 • Rechtspersoonlijkheid bezit en geen winstoogmerk heeft (rechtspersonen met winstoogmerk mogen wel onderdeel zijn van het samenwerkingsverband);
 • De Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie naleeft.

Je kunt geen subsidieaanvraag indienen als jouw organisatie:

 • Een meerjarige instellingssubsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten ontvangt (dergelijke instellingen mogen wel onderdeel zijn van het samenwerkingsverband).

De aanvraag wordt ingediend door een van de partners van het samenwerkingsverband. Per samenwerkingsverband kan er één aanvraag worden ingediend.

Welke samenwerkingsverbanden komen in aanmerking?

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een samenwerkingsverband:

 • Een partner uit iedere provincie van het landsdeel waarbinnen wordt aangevraagd bevatten;
 • Bestaan uit minimaal een partner met een presentatiefunctie (bijvoorbeeld een podium of festival);
 • Een overeenkomst hebben getekend voor samenwerking tot minimaal het einde van de subsidieperiode (31 december 2024).

Voor welke activiteiten kan worden aangevraagd?

Je kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die door het samenwerkingsverband worden uitgevoerd en waarbij de ontwikkeling van talent centraal staat, waaronder het:

 • Creëren van onderzoeks- en ontwikkelmogelijkheden;
 • Faciliteren van optredens;
 • Bieden van artistieke of zakelijke begeleiding;
 • Verstrekken van opdrachten;
 • Aanbieden van residenties.

Talentontwikkeling relateert ook aan functies achter de schermen, bijvoorbeeld op het gebied van productie. De subsidie is niet bedoeld voor reguliere activiteiten van partners in het samenwerkingsverband.

Beoordeling per landsdeel

De regeling richt zich op talent uit het hele land en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Aanvragen worden daarom per landsdeel beoordeeld. Per landsdeel wordt één aanvraag gehonoreerd.

De landsdelen zijn:

 • Noord (Groningen, Friesland, Drenthe);
 • Oost (Overijssel en Gelderland);
 • Midden (Utrecht en Flevoland);
 • Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg);
 • West (Noord-Holland en Zuid-Holland).

Per landsdeel wordt een subsidiebudget vastgesteld. Een deel van het totaalbudget wordt gereserveerd voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Een adviescommissie beoordeelt aanvragen op basis van de volgende criteria:

 • De kwaliteit van de beoogde samenwerking;
 • De ontwikkelmogelijkheden van de talenten;
 • Duurzaamheid van de samenwerking;
 • Begroting en (co)financiering.

Beschikbare bedragen

 • De subsidie wordt verstrekt voor een periode van twee jaar.
 • Voor de periode 2023-2024 is een totaalbudget van 1 miljoen euro per jaar beschikbaar.
 • Dat bedrag wordt de daarop volgende periode verhoogd naar 2 miljoen euro per jaar.
 • Als aanvrager kan je maximaal 166.670 euro per jaar aanvragen voor de jaren 2023 en 2024, waarvan maximaal 25% mag worden besteed aan organisatie- en overheadkosten.

Aanvraag indienen

Je kunt tot en met woensdag 13 september 2023, 23.59 uur via Mijn Fonds een aanvraag indienen voor de Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance. Je hebt hiervoor een wachtwoord nodig. Heb je nog geen wachtwoord? Vraag dit dan hier aan.

Lees vóór het indienen van je aanvraag de regeling en de toelichting. In het aanvraagformulier vind je uitgebreide informatie over waar de aanvraag aan moet voldoen.

We maken de besluiten uiterlijk 13 weken na sluiting van het aanvraagloket bekend.

Contact

Heb je vragen over de Regeling voor muziekhubs op het gebied van pop, hiphop en dance? Mail het Fonds Podiumkunsten via muziekhubs@fondspodiumkunsten.nl of bel 070-7072700 (maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur).