20 september wordt 25 september

3 september 2021

Jammer genoeg worden de aangekondigde nieuwe maatregelen van de 20e pas de 25e ingevoerd. Dat wil zeggen dat is nu de nieuwe planning van de Rijksoverheid.

Lees de Kamerbrief hier.

Het kabinet overweegt om voor bepaalde situaties met verhoogde besmettingsrisico's, coronatoegangsbewijzen te introduceren als mitigerende maatregel (VNPF: Onder mitigatie wordt verstaan het voorkomen of reduceren van de negatieve effecten van een besluit of feitelijk handelen door het treffen van maatregelen).

Inzet van coronatoegangsbewijzen is denkbaar zonder drempel of vanaf een bepaalde groepsgrootte. Het gebruik van deze toegangsbewijzen kan bijvoorbeeld worden ingesteld voor de horeca, bij evenementen (waaronder festivals), voor publiek bij professionele sportwedstrijden en voor de vertoning van kunst en cultuur.

Als coronatoegangsbewijzen breed en zonder drempel worden ingezet is het wel de vraag, of het vragen van een eigen bijdrage voor een test voor het verkrijgen van coronatoegangsbewijs, op korte termijn passend is. Ook dit is onderdeel van nadere besluitvorming. Naar de effecten van de introductie van een eigen bijdrage zal onderzoek worden gedaan.