Bron

Art-up / VNPF

24 juni as. workshop-dag: Op naar het poppodium en/of popfestival van de toekomst

14 mei 2024

24 juni as. workshop-dag: Op naar het poppodium en/of popfestival van de toekomst

Hoe ziet het poppodium of popfestival van de toekomst eruit? En wat kun je nu doen om in de toekomst sterk te staan?

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Als podium- en festivalorganisatie moet je constant bezig zijn met de wereld van morgen en jouw plek daarin. Alleen door te blijven leren en te innoveren, kun je je aanpassen aan snel veranderende omstandigheden en een unieke positie behouden.

Exclusief voor VNPF-leden!

  • Workshop van één hele dag (10 tot 17 uur) op maandag 24 juni
  • Locatie: Event Space, Social Impact Factory Utrecht, deelnemers ontvangen, na inschrijving een bevestiging
  • Doelgroep: VNPF-directies en MT’s / afdelingshoofden poppodia en -festivals.
  • Direct aanmelden kan hier (let op: alleen toegankelijk voor VNPF-leden)

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Om te kunnen surfen op de golven van verandering heb je als organisatie nodig:

  • Een sterke en gefundeerde toekomstvisie.
  • Een ontwikkelgerichte organisatiecultuur.
  • Innovatief vermogen: de juiste kennis en vaardigheden voor innovatief werken.

Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg; maar de wereld van morgen vraagt om iets anders. Door open te staan voor nieuwe ideeën, technologieën en strategieën, kun je je organisatie niet alleen toekomstbestendig, maar ook toekomstgericht maken.
De VNPF organiseert samen met Art-up een inspirerende workshop-dag over het poppodium / popfestival van de toekomst. Art-up is een trainings- en adviesbureau dat zich richt op innovatie en toekomstgerichtheid in de cultuursector. Oprichter/trainer Jon Heemsbergen heeft zelf zijn wortels in de popsector.

Programma

Ochtend: visievorming

De ochtend staat in het teken van een toekomstgerichte visievorming. We kijken van buiten naar binnen: wat zijn de grote (systeem)veranderingen? Welke transitiescenario’s zijn er voor de popsector? Wat is hierin de gewenste de positie en ontwikkelrichting van jouw organisatie?

Middag: naar concrete actie

In de middag staat de toekomstgerichte organisatie centraal: hoe kun je zorgen voor meer ontwikkelkracht en innovatief vermogen in je organisatie? Hoe vertaal je mooie toekomstplannen naar concrete projecten in het hier en nu? Welke kennis en vaardigheden zijn daarvoor nodig en wat vraagt het managen van innovatie van directie en management?

Wat levert het op?

Aan het eind van de dag heb je een gefundeerde en aansprekende toekomstvisie geformuleerd, een helder beeld van wat komt kijken bij het ontwikkelen van een toekomstgerichte organisatie en het opstarten van innovatieprojecten – en een stappenplan om hiermee aan de slag te gaan.

Voor wie?

De workshop is gericht op directeuren en MT’s / afdelingshoofden van podia en festivals van groot tot klein die lid zijn van de VNPF. We raden aan om met minstens twee personen per organisatie deel te nemen (omdat je duurzame wijzigingen in je organisatie niet in je eentje voor elkaar krijgt).
Als de workshop-dag voor deelnemers ‘naar meer smaakt’, willen de VNPF en Art-up dit verder ontwikkelen naar een meerdaags transitieprogramma gericht op het management van toekomstgerichte poporganisaties.

Aanmelden en kosten

  • We vragen een bijdrage voor de lunch, en koek en zopie gedurende de dag van €50,- ex btw.
  • Aanmelden kan hier  (let op, deze dag is uitsluitend voor VNPF-leden)