24 Programmeurs uit popsector ronden Training Artistiek Ondernemerschap af

27 mei 2021

Het Programma Artistiek Ondernemerschap Poppodia & -festivals is half maart 2021 gestart en is deze week (24 mei) afgerond.

24 programmamakers uit de popsector hebben deelgenomen aan dit programma dat speciaal voor hen was samengesteld. Met tweewekelijkse colleges, intervisie en werkgroepen is een kader geboden om binnen het eigen vakgebied van programmeur verdieping te vinden en misschien ook tot nieuwe inzichten te komen.
_____

"De cursus leert je strategisch denken. Je leert jezelf, je organisatie, je plek in de wereld en je sector beter kennen, zodat je inzicht krijgt in hoe te handelen ten dienste van je persoonlijke en artistieke ambities. Je kunt na afloop stappen zetten die je voorheen alleen maar vermoedde. Echt meerwaarde, kortom; een kans ook om niet te laten liggen"
Jan Hiddink (o.a. WORM)

"Deze training is een geweldige aanvulling op mijn netwerk en enorm leerzaam geweest, zowel op het gebied van persoonlijke als zakelijke ontwikkeling. Mijn kijk op de popsector en met name met betrekking tot mijn collega programmeurs is hierdoor enorm versterkt en voelt als een ware eye-opener. Ik had dit absoluut niet willen missen en ben dankbaar voor deze mogelijkheid en haar resultaten. Ik heb er vertrouwen in dat ik hier in de toekomst nog veel aan zal gaan hebben!"
– Deniz Alpay (o.a. Victorie)

_____

De aanleiding was onder andere
In 2016 en 2017 startte het cultuurbeleid en subsidiecircus voor de beleidsperiode vanaf 2021. Menig beleidsadvies en sectoranalyse zag het licht, daar werd veel op gereageerd. Het was popmuziek en popcultuur voor en popmuziek en -cultuur na. Onze sector werd gezien als goed voorbeeld.

In het sectoradvies 'De balans, de behoefte' (Nota Bene de titel is ontleend aan een nummer van Typhoon) besteedde de Raad voor Cultuur veel aandacht aan popmuziek. Er moest ruimte komen in het bestel voor pop. Pop paste in het bestel en in de manier waarop cultuur vandaag de dag wordt geconsumeerd. Bij de beoordelingen, het proces waarin het geld werd verdeeld, kwam de popsector echter van een koude kermis thuis. Zowel op Rijksniveau als in steden als bij fondsen lijkt de verdeling van het budget niet passend.

_____

"Het was een soms confronterende, inzicht gevende, maar vooral inspirerende en motiverende leergang. Heel blij dat ik deze kans ben aangegaan."
Ivo Cooymans (Willem Twee)

“Het was erg waardevol om meer vakgenoten te leren kennen en aangemoedigd te worden om samen met hen na te denken over ons vak. Niet alleen over zaken die op de korte termijn spelen, maar juist ook over onze visies op de lange termijn”
– Dirk Baart (EKKO)

_____

(Zelf)evaluatie
Op initiatief van de VNPF is met een aantal mensen die onze sector goed kennen, met mensen die hebben aangevraagd, maar ook met mensen uit onze sector die in verschillende commissies hebben gezeten geëvalueerd. Hoe kon dit? Een complex probleem, hetgeen niet per se gecompliceerd betekent, maar misschien wel gelaagd. Als brancheorganisatie is de VNPF vaak bezig met de vraag hoe zaken beter of eenvoudiger te maken zijn voor aangesloten leden. Eén van de conclusies uit de sessies was dat de aanvragen vanuit de popsector niet altijd goed werden begrepen dan wel niet zo goed aansloten op dat wat in het cultuurbeleid zoal wordt gevraagd. Ook zijn aanvragen uit de popsector niet altijd congruent als het om missie visie en daaruit voortkomende doelstellingen gaat. Dat heeft de VNPF doen besluiten een training te ontwikkelen.

_____

“Ontzettend interessant, nuttig en leuk om met een club collega-programmeurs in een snelkookpan te zitten, en daar gezamenlijk in thema's te duiken die voor iedereen leerzaam zijn. Zowel deelnemers individueel als de gehele sector hebben hier iets aan gehad.”
– Marc Maquelin (o.a. Mezz)

“Het waren intensieve maar hele leerzame trainingsdagen waarbij inhoudelijke vakkennis en creatieve opdrachten mooi werden afgewisseld. En wat vooral heel erg leuk was: ik heb 23 hele inspirerende en toffe mensen uit het vak wat beter leren kennen”
– Hillie Zoetelief (Bibelot)

_____

Training voor programmamakers
Een training die artistiek verantwoordelijken hengsels biedt een sterkere focus op de artistieke kwaliteit en signatuur te leggen werd uit de grond gestampt. De veronderstelling was dat scherpte op het eigen artistieke profiel ook behulpzaam is bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast is het goed voor de popsector als het eigen artistiek bewustzijn verder wordt ontwikkeld, niet alleen sector-breed, maar ook in relatie tot andere (kunst)disciplines. Dat was de gedachte. In de popsector zijn we soms geneigd een sterke mening te hebben over andere sub-domeinen in de cultuur, er is echter een grote overlap wat betreft de vraagstukken waar de culturele sector zich momenteel voor geplaatst ziet en er valt veel van elkaar te leren. Daarnaast vervagen de grenzen tussen de verschillende disciplines steeds meer en zijn veel kunstprojecten trans-disciplinair. Daar is in de training veel aandacht aan besteed.

Ook heroriëntatie
De COVID-19 crisis heeft menige organisatie, maar ook menig programmamaker doen nadenken over waar ze mee bezig waren, zijn en willen zijn in de toekomst. Het was daarom ook een goede tijd om stil te staan bij nieuwe vergezichten en inspiratie. Bij de wederopbouw past in sommige gevallen ook heroverweging van bestaand beleid en gebaande paden.

_____

"De leergang Artistiek Ondernemerschap Poppodia en -festivals heb ik ervaren als een prikkelend en leerzaam traject waarbij ik als programmeur op persoonlijk en professioneel vlak ben uitgedaagd. Heel waardevol om met programmeurs uit het hele land bij elkaar te komen en de ontwikkelingen die in de sector spelen en op ons afkomen vanuit verschillende perspectieven te benaderen, onder begeleiding van betrokken professionele coaches"
– Tobias Huveneers (Victorie)

"Ik had deze leergang eigenlijk 10 jaar terug al moeten kunnen volgen. Het heeft mij zeer veel gebracht op persoonlijk en professioneel vlak. Daarbij was het geweldig om de andere collega programmeurs te leren kennen en om samen na te denken over het vak."
– Bianca Vos (PX )

_____

PPO
Het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (PACCT) is een initiatief van het complete culturele werkveld en is opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. PACCT heeft het PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling) ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de sector te verhogen. Indien je investeert in je professionele ontwikkeling kon je een aanvraag doen bij dit programma en een flink deel van de kosten vergoed krijgen. Dat hebben alle deelnemers met succes gedaan.

Coaching in de Cultuur
Het programma van de training is in samenspraak met Coaching in de Cultuur ontwikkeld. Corine Overvest (naast Pien van Gemert, Caroline van der Schoot en Jacob Derkx een van de vier trainers betrokken bij dit programma) zegt er het volgende over: “Programmeurs van poppodia en -festivals werken in een hectische, dynamische omgeving, waar vaak niet veel tijd is voor reflectie op artistieke waarde en thema's als duurzaamheid en diversiteit. Bovendien is het werk vaak solistisch, het is goed soms onder begeleiding even stil gezet te worden en te bedenken waarom je wat doet”.

Jacob Derkx: “We hebben geprobeerd een gevarieerd programma aan te bieden, met colleges, werkgroepen, persoonlijke gesprekken en intervisie.”
Er zijn sprekers (uit eigen kringen en omliggende ‘velden’) aan bod geweest die op innovatieve en inspirerende wijze opereren in het cultureel veld zoals Alida Dors, Johan Gijsen, Fedor Teunisse en John Olivieira.
Pien van Gemert: ”Theoretische kennis over bijvoorbeeld beïnvloeden, design thinking en fondsenwerving gingen heel goed samen met hands on werkgroepen en kennisuitwisseling.” Gesprekken over DISC-gedragsprofielen en 360-graden feedbackprofielen gaven op persoonlijk niveau inzicht. Het leren van elkaar was daarbij van wezenlijk belang. Bestaande netwerken hebben verdieping gekregen en er is een nieuw netwerk opgebouwd.