3 vragen aan Merlijn Poolman over pamflet Groninger popsector

25 januari 2018

Groninger Popstad BV heeft een pamflet namens de sector met veel zorg opgesteld en aan Paul de Rook, de groningse wethouder van cultuur, aangeboden op 17 januari. Wij stelden hierover drie vragen aan Merlijn Poolman. Bekijk hier het pamflet.

Wat houdt het pamflet, uitgereikt namens de Groninger pop-sector tijdens ESNS, precies in?
Dit pamflet is in de laatste maanden van 2017 met input van de voltallige Groninger pop-sector opgesteld om de politiek te bewegen tot meer actie en vooral ook tot een nauwere samenwerking met die sector. Het bevat in 2 A4tjes drie hoofdpunten die op zichzelf weer bestaan uit een aantal voorbeelden van hoe het ook zou kunnen plus dat ze een aantal punten bevatten die we al goed vinden gaan en graag verder ontwikkeld zien.

Waarom was dit pamflet nu nodig?
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht en ESNS afgelopen week was het volgens ons overlegorgaan Popstad BV tijd om een gezamenlijke vuist te maken en een ambitie uit te spreken voor de popcultuur in onze stad in pakweg de komende 10 jaar.

Het pamflet hebben we 'Groningen Popstad' genoemd en we roepen de gemeente hierin op om ons als sector bij te staan in het faciliteren en ondersteunen van ambitieuze noordelijke plannen. Deze plannen bestaan onder andere uit interprovinciale talentontwikkelingstrajecten, het omgaan met leegstand en vergunningen, de opzet van een noordelijk Popgala en het bijstaan van artiesten in de stap van toptalent naar professional, een stap die volgens ons vaak over het hoofd wordt gezien.

Is er iets dat die Groninger Popstad BV anders maakt dan bijvoorbeeld de podiumoverleggen in andere steden?
Ik denk dat het verschil er bij ons uit bestaat dat wij met ons ongeveer 15-koppig overlegorgaan er ook een aantal commerciële clubs, booking agencies en bijvoorbeeld een oefenruimte-complex bij hebben zitten. Hierdoor kunnen we echt sectorbreed de problemen in kaart brengen, vanuit verschillende hoeken met suggesties tot oplossing komen en zodoende met een solide basis suggesties aan de politiek doen.

Na de bijzonder positieve respons vanuit de politiek deze week raden wij alle Nederlandse steden met pakweg 100.000 inwoners dan ook aan om hun culturele instellingen te verenigen. Zo kunnen ze samen een vuist te maken voor het gezamenlijk met de politiek inzetten op lange-termijn ambities. Dit duurt natuurlijk vaak nog steeds iets langer dan je wil, maar in Groningen hebben wij van deze werkwijze in ieder geval altijd veel profijt gehad.