5 juni Kennissessie Roken en Podia | Festivals | Evenementen

2 mei 2019

Traditiegetrouw is de VNPF bezig om voor de achterban houvast te krijgen op ontwikkelingen rondom (anti)rookbeleid. De verkoop van tabaksproducten, de aangekondigde afschaffing van rookruimtes en overtredingen van het rookverbod zijn onderwerpen die regelmatig voorbij komen.
De kennissessie vindt plaats op 5 juni, in De Vorstin te Hilversum, van ca. 13.00 u. tot ca. 17.00 uur. Exacte tijden en het programma volgen. VNPF-leden ontvangen te zijner tijd een uitnodiging.

De kennissessie vindt plaats 5 juni, in De Vorstin te Hilversum, het tweede deel van de dag.
VNPF-leden ontvangen snel apart een uitnodiging.

Deze kennissessie vloeit voort uit meerdere gesprekken die inmiddels hebben plaatsgevonden. De live muzieksector heeft op meerdere manieren te maken met het rookbeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de manier waarop de NVWA dit beleid handhaaft.

Na verschillende gespreken met het Ministerie VWS en de NVWA waarin de standpunten vanuit onze sector goed zijn toegelicht, is besloten een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren.Samen met NVWA, het Ministerie van VWS en de VVEM organiseren we een bijeenkomst over o.a.:

  • de verkoop van tabaksproducten op evenementen;
  • het gebruik van rookruimtes en de handhaving van het rookverbod ;

Ook kunnen we in deze kennissessie opnieuw de probleemgevallen, vraagstukken en de uitdagingen voor de live muziek branche benoemen. Hopelijk ook om tot een voor alle betrokken partijen werkbare situatie te komen.