5 oktober: themasessie ‘Positieve gezondheid’

1 september 2021

Hoe kun jij bijdragen aan het voorkomen van uitval van je medewerkers?

Meld je hier aan.

Hebben jullie soms ook het gevoel dat jullie meer tijd besteden aan de re-integratie van medewerkers in plaats van het voorkomen dat ze (langdurig) ziek worden? Zijn jullie op zoek naar manieren om jullie HR-beleid op dit gebied te verbeteren?

Programma 'positieve gzeondheid'
Deze vraagstukken maken onderdeel uit van het programma ‘Positieve gezondheid’. Willen jullie  meer weten over dit programma en wat jullie organisatie daarmee kan? Meld je dan aan voor de themasessie Positieve gezondheid op 5 oktober a.s.

Wat is digiPACCT?
digiPACCT is hét cultuuurbrede platform voor HR en arbeidsvoorwaarden voor iedereen met HR-taken in de culturele en creatieve sector. Samenwerking, netwerken en het delen van kennis staan centraal. Het platform bestaat uit vier pijlers:

  • Kennisbank: een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen.
     
  • HR-Community: een interactieve online omgeving waarin professionals met elkaar in contact kunnen komen voor het uitwisselen van kennis en sectorbreed overleg. Op basis van de besproken onderwerpen kunnen FAQ’s en ‘best practices’ worden toegevoegd aan de kennisbank.
     
  • Online kennissessies: een maandelijkse (digitale) bijeenkomsten om actuele thema’s, trends en ontwikkelingen te bespreken of een webinar om een specifiek onderwerp nader te behandelen, onder leiding van experts uit het veld.
     
  • Netwerkbijeenkomsten: zodra de coronamaatregelen het toelaten kan een of twee keer per jaar een live bijeenkomst worden georganiseerd waarbij een specifiek thema wordt uitgelicht en professionals in levenden lijve met elkaar kunnen netwerken.