6 -10 Bijeenkomst: hoe om te gaan met klachten seksuele intimidatie

7 september 2021

Het College voor de Rechten van de Mens organiseert op woensdag 6 oktober 2021 een online bijeenkomst over klachtenafhandeling bij seksuele intimidatie.

Werkgevers weten vaak niet goed hoe te handelen wanneer zij in hun bedrijf een klacht krijgen. Zo vinden zij het bijvoorbeeld moeilijk met betrokkenen hierover in gesprek te gaan. Deelnemers krijgen tijdens de bijeenkomst concrete tips aangereikt om effectief met klachten over seksuele intimidatie om te gaan. Deelname is kosteloos. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 21 september via bijeenkomst@mensenrechten.nl