7 december: netwerkbijeenkomst HRM-ers in cultuur

1 september 2021

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op een locatie (nader te bepalen) centraal in het land. De exacte locatie volgt spoedig. 

Aanmelden kan hier.

Het doel van de netwerkbijeenkomst is om fysiek bij elkaar te komen en gezamenlijk op een specifiek onderwerp dieper in te gaan.

Deze bijeenkomst zou eerst 2 november plaats hebben, maar wordt nu op 7 december georganiseerd. 

diversiteit en inclusie
digiPACCTop dit moment bezig om een programma samen te stellen rondom het onderwerp diversiteit en inclusie. Deze bijeenkomst vormt tevens het ‘startschot’ voor het maatwerkprogramma rond diversiteit en inclusie dat we op basis van de uitkomsten van een enquête zullen ontwikkelen.

Aanmelden
Aanmelden is al mogelijk op de event-pagina.

Wat is digiPACCT?
digiPACCT is hét cultuuurbrede platform voor HR en arbeidsvoorwaarden voor iedereen met HR-taken in de culturele en creatieve sector. Samenwerking, netwerken en het delen van kennis staan centraal. Het platform bestaat uit vier pijlers:

  • Kennisbank: een compleet overzicht van de geldende arbeidsvoorwaarden in de culturele en creatieve sector, waaronder collectieve arbeidsvoorwaarden maar ook honorarium- en andere richtlijnen.
     
  • HR-Community: een interactieve online omgeving waarin professionals met elkaar in contact kunnen komen voor het uitwisselen van kennis en sectorbreed overleg. Op basis van de besproken onderwerpen kunnen FAQ’s en ‘best practices’ worden toegevoegd aan de kennisbank.
     
  • Online kennissessies: een maandelijkse (digitale) bijeenkomsten om actuele thema’s, trends en ontwikkelingen te bespreken of een webinar om een specifiek onderwerp nader te behandelen, onder leiding van experts uit het veld.
     
  • Netwerkbijeenkomsten: zodra de coronamaatregelen het toelaten kan een of twee keer per jaar een live bijeenkomst worden georganiseerd waarbij een specifiek thema wordt uitgelicht en professionals in levenden lijve met elkaar kunnen netwerken.