7 oktober 2020: ondertekening MuziekopleidersAkkoord

24 september 2020

Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s.

Dat betekent dat alle pabo’s werken aan de kwaliteit van het muziekonderwijs, waardoor er een nieuwe generatie leerkrachten op weg is. Dat doen de pabo’s in samenwerking met de conservatoria en het onderwijs. 

MuziekopleidersAkkoord
Om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling blijvend is (de regeling kent een looptijd van drie jaar), hebben de opleidingsinstituten besloten een langetermijnsamenwerking aan te gaan. Een essentiële stap op weg naar muziekonderwijs voor álle basisschoolkinderen in Nederland.

Dit wordt op woensdag 7 oktober as. bezegeld met het MuziekopleidersAkkoord. Uitleg over het Akkoord vind je in deze korte animatie

Manifest
Aan het MuziekopleidersAkkoord ligt een manifest met onderlegger ten grondslag, zie bijlagen. Om het Akkoord nog krachtiger te maken, is een breed scala aan landelijke partijen gevraagd mee te tekenen: van het onderwijs tot aan het bedrijfsleven en alle muziekgerelateerde partijen ertussenin.  Zo ook de VNPF.  Zie hier de onderlegger bij het manifest. 

Campagne: post je muzikale jeugdfoto
De organisatie wil het MuziekopleidersAkkoord zichtbaar maken bij een groot publiek. Daarom tuigen ze een ludieke campagne op, waarbij ze hun netwerk én het netwerk van ons netwerk vragen om op 7 oktober een muzikale jeugdfoto te posten op sociale media met #meermuziekindeklas.

Graag zamelen ze ook nu al muzikale jeugdfoto’s in, want daarmee vormen we die dag uiteindelijk een spectaculair slotakkoord.

In deze folder ‘Vier het MuziekopleidersAkkoord mee’ en op de website van Méér Muziek in de Klas lees je er meer over. Meteen een foto insturen kan ook met dit formulier

7-10: inhoudelijk programma voor alle doelgroepen
Op 7 oktober biedt Muziek in de klas een gevarieerd online programma met voor elk wat wils: voor pabo- en conservatoriumstudenten, leerkrachten, vakleerkrachten, schoolleiders en -bestuurders, managers en beleidsbepalers. Binnenkort komt het gehele programma online op de website van Méér Muziek in de Klas.