8% meer publiek voor VSCD-podia

29 oktober 2019

In 2018 nam het aantal bezoeken aan de Nederlandse podia aangesloten bij de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) toe met acht procent, naar ruim 10,3 miljoen bezoeken. Ook het aantal voorstellingen op de podia neemt toe, met drie procent naar ruim 29.000 voorstellingen. Het blijkt dat de genres musical, populaire muziek, cabaret en klassieke muziek goed scoren bij het publiek, dat podia steeds avontuurlijker gaan programmeren en dat de werkgelegenheid toeneemt.

Toename door variatie in programmering en oog voor behoefte publiek

Gabbi Mesters, directeur VSCD: “Het publiek weet de Nederlandse podia steeds beter te vinden. Dat geldt zowel voor grote podia als het Internationaal Theater Amsterdam als voor de kleinere podia zoals ’t Mozaïek in Wijchen. Verder zien we dat podia meer investeren in artistieke inhoud en steeds avontuurlijker programmeren. Ook voorstellingen buiten de bekende genres krijgen een plek en het publiek krijgt een stem in de programmering. De Kring in Roosendaal stelde tien ouderen aan als tijdelijke programmeurs. Zij programmeren Fado voorstellingen, die stuk voor stuk uitverkopen. Na dit succes is nu een groep Poolse inwoners aangesteld als tijdelijke programmeurs. Een goed voorbeeld van een podium dat inspeelt op de behoeften van het (potentiële) publiek.”

Voorstellingen en bezoek
Het totaal aantal voorstellingen op de VSCD-podia neemt toe met drie procent. De genres met de grootste stijging zijn musical (15%), populaire muziek (6%), cabaret (5%) en klassieke muziek (2%). Deze voorstellingen hebben ook de grootste stijging in bezoekaantallen: musical ontvangt 15 procent meer bezoeken, populaire muziek 20 procent, cabaret 11 procent en klassieke muziek 7 procent meer bezoeken. In totaal weten meer mensen de podia te vinden; het aantal bezoeken stijgt met 8 procent ten opzichte van 2017.

Gesubsidieerd
Het gesubsidieerde aandeel op de podia laat een stijging in het genre ‘overig’ zien. Onder ‘overig’ vallen urban arts, theatercolleges, literaire lezingen en meer. Deze voorstellingen worden 21 procent meer geprogrammeerd en 18 procent meer bezocht. Dat in tegenstelling tot het totaal aantal gesubsidieerde voorstellingen. Deze stijgen met 1 procent en het totaal aantal bezoeken neemt af met 3 procent.

Bedrijfsvoering 
De groeiende bezoekcijfers hebben ook invloed op de werkgelegenheid binnen de podia. In 2018 werken er 6 procent meer mensen dan in 2017; een stijging van 3 procent in FTE. Ook het aantal vrijwilligers bij de podia neemt toe, met 3 procent. 

De podia investeren ten opzichte van 2017 meer in het artistieke programma (5%), personeel (5%) en horeca (4%). Aan de inkomstenkant ontvangen zij meer opbrengsten uit recettes (6%) en horeca (4%).

De VSCD
De VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) ondersteunt, verbindt en representeert podia in Nederland. De vereniging helpt haar leden met effectieve belangenbehartiging, ondersteuning van goed werkgeverschap, het stimuleren van netwerk en innovatie in de sector en collectieve promotie. In 2019 zijn 125 podia bij de VSCD aangesloten. De VSCD peilt jaarlijks de cijfers van haar leden via het Theater Analyse Systeem.

Op 1 november 2019 publiceert vakblad Theatermaker een artikel over 10 jaar theatercijfers van het Theater Analyse Systeem.

Lees hier het volledige artikel