Bron

codedi.nl

Aan de slag met de nieuwe scan Diversiteit & Inclusie: wat is er veranderd?

29 september 2023

Wil je weten waar jullie als organisatie staan ten opzichte van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid? Vul dan na 16 oktober 2023 de nieuwe scan(s) in.

Door de jaren heen deed Codedi nieuwe inzichten op en daarom is de online scan D&I aangepast. De scan is opgesplitst in twee scans. De Beleidsscan en Werkvloerscan zijn zelfevaluatie instrumenten die je inzicht bieden in de vordering van je DIG-beleid én de mate van inclusie en sociale veiligheid op de werkvloer. Waar sta je ten opzichte van DIG in de 4 p’s? In hoeverre is de werkcultuur inclusief?

De scans kunnen tegelijkertijd dienen als gesprekstool binnen organisaties. Werken aan DIG is een leerproces en juist de perspectieven van verschillende medewerkers uit alle lagen van een organisatie kunnen een verrijking of juist aanvulling zijn over een bepaald onderwerp binnen DIG en/of de 4 P’s. Al pratende kunnen medewerkers ervaringen en gedachten uitwisselen en verkennen waar ruimte is voor betering.

De scan(s), voor wie en waarom?

De scans zijn gratis tools om culturele organisaties te helpen hun inspanningen op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid te meten, te evalueren en uiteindelijk te verbeteren. Op basis van de resultaten van de scan doe je een probleemanalyse, stel je doelen en maak je een plan van aanpak om die doelen te bereiken.

Het is belangrijk jezelf op beide domeinen (beleid en werkvloer) te evalueren, omdat diversiteit niet ten volle benut kan worden wanneer het werkklimaat niet inclusief is. Zonder inclusie, geen diversiteit. Wanneer je de scans voor de eerste keer invult, volg je Stap 1 (weten waar je staat) van de Code Diversiteit & Inclusie. Door de scans vaker in te vullen, bijvoorbeeld jaarlijks om na te gaan of je beleid vordert, volg je Stap 5 (monitoring en evaluatie).

Nieuwe vragen en taalgebruik

De scan is verrijkt met nieuwe vragen over onderwerpen die in de loop der jaren relevanter zijn geworden. Er zijn onder andere (meer) vragen toegevoegd die zich richten op meerstemmigheid, toegankelijkheid en werving en selectie.

We hebben ook kritisch gekeken naar de gebruikte terminologie, zodat deze past binnen de huidige tijdsgeest en inclusief is. Dit is gedaan met de hulp van experts en kritische lezers. Het toevoegen van assen van verschil en het verfijnen van de terminologie zijn belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat de scan relevant en effectief blijft.

Het invullen van beide scans duurt ongeveer een uur. Dat hangt ook deels af van de manier waarop de scan wordt ingevuld: gezamenlijk met verschillende medewerkers of individueel.

Lees hier meer