Bron

Entertainmentbusiness.nl

Aanbevelingen TNO voor verbeteren innovatievermogen evenementenbranche

24 augustus 2023

Op 28 mei 2021 presenteerde Fieldlab Evenementen adviezen aan de Rijksoverheid op basis van de uitgevoerde pilot evenementen, ten tijde van de COVID19-pandemie. Inmiddels is de derde fase van Fieldlab Evenementen uitgevoerd.

In samenspraak met de evenementensector zijn, binnen het reeds beschikbare budget, een drietal vervolgonderzoeken gestart. Dit wordt gedaan onder de noemer CKVE, het COVID Kenniscentrum voor Evenementen.

In de derde fase van Fieldlab Evenementen wordt verder COVID-gerelateerd onderzoek uitgevoerd door de TU Delft, Breda University of Applied Sciences (BUAS) in combinatie met Logistics Community Brabant (LCB) en TNO. Zij richten zich op drie verschillende werkpakketten te weten Kennisverrijking (TU Delft), Bezoekersstromen (BUAS/LCB) en Innovatie (TNO).

Innovatie

TNO heeft de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd. Daarin ligt de nadruk op digitalisering en op welke wijze digitale ontwikkelingen meetbaar bijdragen aan de beleving van de bezoeker, zodat organisatoren en opdrachtgevers handelingsperspectief wordt geboden in tijden van crisis (covidpandemie, toekomstige pandemieën). Daarnaast is ingespeeld op toekomstige kansen en bedreigingen door de digitale ontwikkelingen op zichzelf.

Voor het onderzoek is gesproken met ruim 20 experts uit de evenementenbranche. Met het resultaat wordt beoogd om organisatoren te inspireren en richting te geven aan (digitale) innovaties en daarmee de toekomstbestendigheid te waarborgen. Een inventarisatie van de huidige toegepaste technologieën en de (potentiële) bijdrage van digitale oplossingen aan de vermindering van de economische en sociale impact door COVID19 zijn hierbij het uitgangspunt geweest.

Daarnaast laten de resultaten zien hoe deze digitale oplossingen van nut zijn voor andere extreme situaties en hoe ze zorgen voor aansluiting bij de verwachte toekomstige ontwikkelingen.

TNO heeft een viertal aanbevelingen geformuleerd:

  1. De evenementenbranche heeft er baat bij om met één stem te reageren op invloedrijke overheidsvoornemens of -beslissingen en proactief te communiceren over behoeftes van de branche.
  2. Samenwerking kan verder worden gestimuleerd door een digitaal samenwerkingsplatform op te zetten.
  3. De branche heeft baat bij een op te richten centraal data expertise team waar alle leden toegang toe hebben voor advies en praktische invulling.
  4. De branche heeft er baat bij om collectief ruimte te creëren voor langere-termijnplanning.

De Factsheets en Rapportage van TNO zijn hier te vinden.