Aandacht voor het pensioen van zzp’ers

13 februari 2020

Eén van de voorstellen in het gezamenlijk advies “Passie gewaardeerd” van de SER en de Raad voor Cultuur betreft aandacht voor het pensioen van zzp’ers in de sector. Het antwoord hierop is de pilot die momenteel wordt ontwikkeld met PFZW.

Het idee is dat zzp’ers in de sector in deze pilot op vrijwillige basis bij PFZW pensioen kunnen opbouwen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil een regeling aanbieden voor freelancers in de cultuursector, maar die is fiscaal soms niet voordelig.

Lees hier meer.