Aangenomen en verworpen moties van Cultuur en corona debat 28-9

30 september 2021

Stenogram tweeminutendebat Cultuur en corona van 29 september  en uitslag stemmingen d.d. 30.09.2021

Zie hier het stenogram verslag.

32820-439
Motie van het lid Westerveld c.s. over de steun voor de culturele en creatieve sector continueren 
VERWORPEN

32820-440
Motie van de leden Wuite en Westerveld over uitspreken dat 2% van het geld dat Nederland toekomt in het kader van het Europese herstelfonds aan de culturele en creatieve sector wordt toegekend 
VERWORPEN 

32820-441
Motie van het lid Gündogan c.s. over ten minste 2% van het voor Nederland beschikbare budget uit het Europees herstelfonds investeren in de culturele en creatieve sector 
VERWORPEN 

32820-442
Motie van de leden Gündogan en Ploumen over een onderzoek naar de multipliereffecten van de culturele en creatieve sector op innovatie en economische vooruitgang 
AANGENOMEN 

32820-443
Motie van het lid Ploumen c.s. over een herstelplan gericht op de langere termijn voor de kunst- en cultuursector 
VERWORPEN 

32820-444
Motie van het lid Kwint c.s. over in de brief over de contouren van het herstelplan voor de sector specifiek aandacht geven aan beginnende makers 
AANGENOMEN 

32820-445
Motie van het lid Kwint c.s. over een oplossing voor de onverzekerbaarheid van culturele evenementen tegen een pandemie voor de komende jaren 
AANGENOMEN 

32820-446
Motie van het lid Kwint c.s. over in de verdere uitvoering van het garantiefonds coulance betrachten 
VERWORPEN 

32820-447
Motie van het lid Wassenberg c.s. over uitspreken dat het ongepast is om coronasteun te besteden aan andere zaken dan de kunst- en cultuursector 
AANGENOMEN 

32820-448
Motie van het lid Wassenberg c.s. over zorgdragen voor het alsnog toekennen van misgelopen coronasteun aan de cultuursector 
VERWORPEN 

32820-449
Motie van de leden Van Strien en Werner over een evaluatie van de Fieldlab evenementen langs de zes gedefinieerde categorieën 
AANGENOMEN 

32820-450
Motie van de leden Van Haga en Pouw-Verweij over de coronapas en de capaciteitsrestrictie in de cultuursector afschaffen 
VERWORPEN