Aangenomen moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

26 januari 2022

Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Alleen de aangenomen moties worden gemeld.

Dit zijn de aangenomen moties: 

  • Motie van het lid Tielen c.s. over de doelstellingen van het coronabeleid zo verbreden dat het beleid gericht blijft op de samenleving in haar geheel.
  • Motie van de leden Van den Berg en Westerveld over financiële hobbels oplossen voor meetapparatuur voor het aantonen van besmettelijk virus.
  • Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over een gezondheidscampagne met focus op sport en bewegen als onderdeel van een middellangetermijnvisie (t.v.v. 25295-1722).
  • Motie van de leden Van den Berg en Werner over de voorwaarden voor kunst- en cultuurvertoning in het onderwijs.
  • Motie van het lid Hijink c.s. over een voorstel om het Kamerdebat waar mogelijk voor de inwerkingtreding plaats te laten vinden.
  • Motie van het lid Bikker c.s. over een gesprek met gemeenten, sociale partners en het maatschappelijk middenveld over perspectief voor de lange termijn.
  • Motie van het lid Den Haan c.s. over het meenemen van de informele zorg in de middellange- en langetermijnstrategie voor de coronacrisis.
  • Motie van het lid Den Haan over een onderzoek naar welke combinatie van vaccins bij een eventuele volgende boostercampagne het beste gegeven kan worden.