Bron

HvA en HKU

Aankondiging onderzoeksproject over risicomanagement

24 november 2022

Afgelopen september zijn de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) een tweejarig onderzoeksproject gestart over risicomanagement door zakelijk leiders in de podiumkunsten.

Het project wordt gefinancierd door regieorgaan SIA, dat praktijkgericht onderzoek stimuleert. Het project wil zakelijk leiders een instrumentarium bieden dat hen in staat stelt strategische en financiële risico’s in hun organisaties te identificeren en te balanceren met artistieke en maatschappelijke risico’s en kansen. Zakelijk leiders geven aan dat zij niet altijd beschikken over de instrumenten om bewust en professioneel aan risicomanagement te doen en zo de continuïteit van hun organisatie te waarborgen.

Het instrumentarium dient om binnen de eigen organisatie en met het bestuur en financiers de verschillende risico’s bespreekbaar te maken.

Het project wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) samen met consortiumpartners Cultuur+Ondernemen, deVereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), Values of Culture & Creativity, Eye Filmmuseum, De Stilte, BlueYard, Het Huisen Oorkaan. Wil je meedenken of meer weten over dit project? Neem contact op met projectleiders Pauline Koeleman (p.koeleman@hva.nl) en Lies Wijnterp (lies.wijnterp@hku.nl).