Bron

verduurzamingindustrie.nl

Aanpassing energiebesparingsplicht vanaf 1 juli

16 mei 2023

Per 1 juli 2023 scherpt de Rijksoverheid de energiebesparingsplicht aan.

Afhankelijk van energiegebruik per locatie en (milieubelastende) activiteiten moeten bedrijven voldoen aan de informatie- en/of onderzoeksplicht energiebesparing. Grote ondernemingen moeten ook voldoen aan de EED-auditplicht. Deze zomer verandert er veel voor energie-intensieve bedrijven. Voor locaties van bedrijven met een milieubelastende activiteit waarvoor de Rijksoverheid onder de Omgevingswet de milieuregels bepaalt en die jaarlijks meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) gebruiken, geldt de onderzoeksplicht energiebesparing. Deze onderzoeksplicht geldt alleen voor de activiteitgebonden maatregelen.

Daarnaast geldt ook de informatieplicht energiebesparing voor de gebouwgebonden maatregelen voor de eigenaar van de gebouwen op die locaties.

Net als voorgaande jaren moeten bedrijven met meer dan 250 werknemers, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, een EED energie-audit uitvoeren.

Rapportage

Grote, energie-intensieve bedrijven met eigen gebouwen kunnen dus te maken krijgen met alle drie de verplichtingen. Voor de informatie- en de onderzoeksplicht moeten zij eens in de vier jaar een rapportage over de uitgevoerde energiebesparende maatregelen indienen in eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De eerstvolgende rapportage moet voor 1 december 2023 worden ingeleverd.

De EED-auditplicht is ook 4 jaarlijks en moet eveneens in het eLoket worden ingediend. Dit uiterlijk vier jaar nadat de vorige audit is ingediend.

Aanpassing energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht is niet nieuw, maar kent wel een aantal wijzigingen. Zo moesten bedrijven energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder al verplicht uitvoeren.

Daar komen nu ook maatregelen bij voor de productie van hernieuwbare energie en voor het overstappen op een andere energiedrager. Mits deze maatregelen CO₂ reduceren en een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

De energiebesparende maatregelen voor de informatieplichtdoelgroep zijn te vinden in de Erkende maatregelenlijst (EML). Voor de onderzoeksplicht kan de EML dienen als inspiratie.

Ook nieuw is dat vergunningsplichtige bedrijven, de glastuinbouw en bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) eveneens onder de energiebesparingsplicht vallen.

Hulp nodig?

Op de site van RVO vind je een handig stappenplan waarmee je kunt zien of jouw bedrijf aan de informatieplicht, onderzoeksplicht of EED-auditplicht moet voldoen.