Aanvraagloket NOW 6 opent vandaag maandag 14 februari

15 februari 2022

Werkgevers kunnen vanaf maandag 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 weer een aanvraag indienen bij UWV voor de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW). 

Voor de zekerheid toch maar weer even geattendeerd. Dit is alweer de achtste aanvraagperiode van de NOW.

De achtste aanvraagperiode is onderdeel van NOW 6 (NOW 3 had drie aanvraagperiodes). De coronasteunmaatregel biedt werkgevers loonsteun voor de maanden januari tot en met maart 2022. Net als in de vorige aanvraagperiode kan een werkgever met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen. Het maximale omzetverlies waarover de subsidie wordt berekend is 90%.

De referentiemaand voor de loonsom is oktober 2021 en het maximale subsidiepercentage blijft 85%. De loonsomvrijstelling – het percentage waarmee de loonsom in de subsidiemaanden maximaal mag dalen ten opzichte van de loonsom in de referentiemaand zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming – blijft 15%.

Lagere opslag om hogere subsidie te voorkomen
De regeling is op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt het voorschot niet in één termijn, maar weer in drie termijnen uitbetaald. Ook is de forfaitaire opslag, de opslag voor aanvullende werkgeverslasten, verlaagd van 40% naar 30%. Reden hiervoor is dat de loonsom waarmee gerekend wordt om de hoogte van de NOW-subsidie te bepalen, hoger uitvalt. Dit komt doordat de loonsom door een wijziging in de polisadministratie van UWV meer posten bevat, zoals vakantiebijslag (ook wel vakantiegeld genoemd). De verminderde opslag van 30% voorkomt dat de nieuwe berekening leidt tot een hogere subsidie. 

Starter moet minimaal één maand omzet hebben gedraaid
Ook een recent begonnen werkgever kan weer gebruikmaken van de regeling. Voorwaarde is wel dat hij uiterlijk 1 oktober 2021 gestart is met zijn onderneming. Bovendien moet er sprake zijn van ten minste één maand referentieomzet in de periode juli tot en met oktober 2021. Deze referentie-omzetberekening voor starters zal ook met terugwerkende kracht gaan gelden in het geval van een overname. Dit zal gaan gelden vanaf NOW 2. NOW 1 valt hierbuiten omdat voor die aanvraagperiode het vaststellingsloket al gesloten is. Als deze wijziging niet op tijd is geregeld voor NOW 6, wordt het zo spoedig mogelijk in een aparte wijzigingsregeling aangepast.