Aanvraagloket TVL voor tweede kwartaal 2021 open

29 juni 2021

Organisaties kunnen ook over het tweede kwartaal van 2021 de TVL aanvragen. Het loket is open van 25 juni om 8:00 uur tot en met 20 augustus om 17:00 uur.

Voor het tweede kwartaal krijgen ondernemers 100% van de berekende vaste lasten vergoed.

De TVL is een belangrijke pijler onder het enorme pakket aan coronasteun van de overheid. De regeling dekt deels de doorlopende vaste kosten van organisaties die door de coronacrisis hun inkomsten flink zien inzakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om huur, verzekeringen en servicecontracten.

Berekende vaste lasten hangen af van sector
Organisaties die aan de voorwaarden voldoen kunnen een aanvraag indienen bij uitvoerder RVO. Zo moet de omzet in het tweede kwartaal met 30% zijn gedaald.
Nieuw voor deze periode is dat ondernemingen daarbij zelf mogen kiezen met welke periode zij vergelijken: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.

Organisaties die meer dan 30% omzetverlies hebben, krijgen 100% van de berekende vaste lasten terug. In het eerste kwartaal was dit nog 85%. Het gaat dus om berekende lasten. De RVO rekent hiervoor met een vastgesteld percentage aan vaste lasten per sector.

Organisaties hoeven dus niet de bonnetjes van hun kosten in te leveren bij de RVO, maar het kan dus voorkomen dat niet alle vaste lasten worden gedekt. Of juist méér dan de werkelijke kosten. Startende ondernemingen kunnen ook direct een aanvraag doen voor TVL in het tweede kwartaal. Voor het eerste kwartaal van 2021 gold voor deze groep nog een aparte regeling. Dit loket is overigens nog tot en met 12 juli open.

Subsidieplafond TVL per onderneming
Verder is het maximale subsidiebedrag voor het tweede kwartaal voor het grootbedrijf flink opgehoogd, van € 600.000 naar € 1,2 miljoen. Dit geldt alleen voor het tweede kwartaal. Voor het mkb is het maximale subsidiebedrag € 550.000 per kwartaal.
Omdat de regeling al zo lang loopt, moeten ondernemingen onderhand ook rekening gaan houden met het ‘plafond’ voor de subsidie. In de periode tussen maart 2020 en eind 2021 mag een onderneming namelijk maximaal € 1,8 miljoen aan steun ontvangen. Dit is het nu geldende tijdelijke ‘staatssteunplafond’: boven dit bedrag ziet de Europese Commissie de subsidie als ongeoorloofde staatssteun. Ondernemingen die in het tweede kwartaal tegen het plafond botsen zouden – zoals het er nu uitziet – dan in het derde kwartaal geen TVL meer kunnen krijgen.

Voorwaarden TVL
De TVL is voor het vierde kwartaal van 2020 én voor de eerste drie kwartalen van 2021 voor alle branches opengesteld. Tot oktober 2020 kwamen alleen specifieke branches in aanmerking. Uitzonderingen zijn financiële en kredietinstellingen, publiek gefinancierde scholen, holdings, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen.

De aanvraag loopt via de RVO. Inmiddels is het reguliere aanvraagloket voor het eerste kwartaal van 2021 gesloten. Voor dit kwartaal is alleen de speciale TVL-regeling voor startende ondernemingen nog geopend, tot en met 12 juli. De aanvraagperiode voor TVL over het tweede kwartaal van 2021 loopt van 25 juni tot en met 20 augustus om 17:00 uur.

Voorwaarden uitbetaling TVL over eerste kwartaal 2021
Ondernemingen die TVL willen aanvragen moeten uiteraard voldoen aan de spelregels. Voor het eerste kwartaal van 2021 zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • De onderneming moet 30% omzetverlies hebben in het eerste kwartaal van 2021 in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 (dit omdat vergelijken met 2020 ingewikkeld is).
 • Ondernemingen die meer dan 30% omzetverlies hebben, krijgen 85% van hun vaste lasten vergoed. De oplopende schaal (50% vergoeding bij 30% omzetverlies, 70% bij 100% omzetverlies) die gold voor het vierde kwartaal van 2020 is dus vervallen.
 • De onderneming moet in het kwartaal minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben (dit was eerder € 3.000).
 • Het maximale subsidiebedrag voor het mkb is € 550.000. Voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers is dit zelfs € 600.000.
 • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500 (dit was € 750).
 • De onderneming stond op 15 maart 2020 geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code (de indeling van branches in het register).
 • De onderneming heeft een vestiging in Nederland.
 • De onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Daarnaast gelden er nog speciale regelingen voor de evenementenbranche, de detailhandel, de reisbranche en de land- en tuinbouw.

Voorwaarden aanvraag TVL tweede kwartaal 2021
Voor het tweede kwartaal zijn de voorwaarden voor de TVL-aanvraag iets anders dan in het eerste kwartaal:

 • De onderneming moet 30% omzetverlies hebben in het tweede kwartaal van 2021. De onderneming mag zelf kiezen of zij hiervoor vergelijkt met de omzet in het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020. Bij deze laatste tellen ontvangen coronasubsidies (TVL of bijvoorbeeld de loonkostensubsidie NOW) in dat kwartaal niet mee als omzet.
 • Ondernemingen die meer dan 30% omzetverlies hebben, krijgen 100% van hun vaste lasten vergoed.
 • De onderneming moet in het kwartaal minstens € 1.500 aan vaste lasten hebben.
 • Het maximale subsidiebedrag voor het mkb is € 550.000. Voor ondernemingen met meer dan 250 werknemers is dit € 1.200.000 (alleen dit kwartaal).
 • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500.
 • De onderneming stond uiterlijk op 30 juni 2020 geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en heeft een SBI-code.
 • De onderneming heeft een vestiging in Nederland.De onderneming is niet failliet en heeft geen uitstel van
 • betaling aangevraagd bij de rechtbank.

Zoals het er nu naar uitziet zullen de meeste voorwaarden voor het tweede kwartaal ook gelden voor het derde kwartaal van 2021.

Voorbeeldberekening TVL
Bij de subsidie wordt gerekend met een vast percentage aan vaste lasten, vastgesteld door het CBS. Dit getal geeft de vaste lasten aan als percentage van de omzet in een sector. De onderneming hoeft dus geen bonnetjes in te leveren van de daadwerkelijke vaste lasten.

De berekening ziet er dan als volgt uit: omzet in eerste kwartaal 2019 x verwacht omzetverlies (in %) x percentage vaste lasten (in %) x 85% (het vergoedingspercentage). Bij een onderneming met een omzet van € 350.000 in het eerste kwartaal van 2019, een verwacht omzetverlies van 70% en een vastgesteld percentage van 25% aan vaste lasten is de fictieve voorbeeldberekening dus: € 350.000 x 70% x 25% x 85% = € 52.062,50 aan TVL.

Let op: sinds 12 april 2021 moet u in principe een eHerkenning met beveiligingsniveau 3 hebben om een aanvraag te kunnen doen. Vanaf 1 juli 2021 is inloggen met een eHerkenning met een lager beveiligingsniveau niet meer mogelijk. U mag ook nog DigiD mag gebruiken, als u in het Handelsregister staat geregistreerd als eigenaar of bestuurder van de onderneming. Kijk voor meer informatie op de site van de RVO.

Werkelijke omzet doorgeven vóór 1 september 2021
Ondernemers die over het vierde kwartaal van 2020 TVL hebben gekregen, moeten vóór 1 september 2021 de werkelijke omzet doorgeven voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Voor TVL-aanvragen over het eerste kwartaal is 30 september 2021 de uiterste datum. In eerste instantie ontvangen ondernemingen namelijk 80% van de berekende subsidie als voorschot. Vervolgens moet de onderneming de definitieve omzet over het kwartaal doorgeven aan de RVO, en dat met bewijs onderbouwen. Klopt het werkelijke omzetverlies met de inschatting, dan krijgt de onderneming ook de resterende 20% van de subsidie uitbetaald. Is er meer omzet verloren gegaan dan gedacht, dan krijgt de onderneming méér subsidie. Maar als het omzetverlies minder hoog is dan ingeschat, dan krijgt de onderneming niet de hele 20% of moet zij subsidie terugbetalen.