Aanvullend advies Raad voor Cultuur over de aanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2021-2024

19 augustus 2020

De Raad voor Cultuur heeft op 4 juni jl. zijn advies uitgebracht over de aanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2021-2024. De instellingen zijn in de gelegenheid gesteld om te reageren op eventuele feitelijke onjuistheden in het advies van de Raad. Naar aanleiding hiervan heeft de Raad voor Cultuur op 27 juli jl. zijn aanvullend advies uitgebracht.

Dat aanvullende advies is vandaag (i.e. 19-8-2020) naar de Tweede kamer gestuurd, lees hier der begeleidende Kamerbrief.