Aanvullende steun voor culturele sector bij nieuwe maatregelen

26 november 2021

We hoeven niet uit te leggen dat de nieuwe maatregelen grote impact hebben op onze sector.

  • Lees ook hier. (bezoeken)
  • En hier (beoefenen)

Podiumkunsten
Alle locaties voor podiumkunsten krijgen te maken met een capaciteitsbeperking; zij mogen bezoekers toelaten en placeren op 1,5 meter afstand van elkaar. Daarnaast mogen zij alleen open zijn tussen 05.00 en 17.00 uur en moet iedereen geplaceerd zijn. Wanneer bezoekers zich verplaatsen, dienen zij een mondkapje te dragen.

Aanvullend steunpakket
Het kabinet maakt € 68 miljoen vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten. De uitwerking volgt in een aparte brief aan de Tweede Kamer begin 2022.

De gereserveerde middelen € 51,5 miljoen voor de lokale en regionale cultuur zullen beschikbaar worden gesteld aan gemeenten (€ 41,6 miljoen) en provincies (€ 9,9 miljoen) voor het in standhouden van de lokale en regionale cultuursector in 2021. Dit geld was eerder al bekend maar wordt nu daadwerkelijk uitgekeerd.