ABN AMRO: “Minimumloon stijgt met minstens 10 procent”

23 maart 2021

'Gelet op de verkiezingsprogramma’s lijkt het waarschijnlijk dat het minimumloon wordt verhoogd met minstens tien procent', aldus de economen van ABN AMRO. Zij voorspellen een centrumrechtse coalitie, ofwel een brede coalitie met progressieve partijen. Deze routes hebben verschillende implicaties voor de verhoging van het minimumloon.

Of een verhoging wenselijk is, is in de eerste plaats een rechtvaardigheidsvraagstuk. Kiezers kunnen het bijvoorbeeld rechtvaardig vinden om een grote groep mensen uit de armoede te tillen, of het juist rechtvaardig vinden om een zekere mate van inkomensongelijkheid te hebben omdat dit prestatie beloont. In de discussie over het minimumloon voorafgaand aan de verkiezingen hebben wij ons daarom op het standpunt gesteld dat het niet aan economen is om zich uit te laten over de wenselijkheid van een hoger minimumloon, maar dat dit politieke vraagstuk aan de kiezer en de politiek is. Wel hebben wij steeds aangegeven wat de economische gevolgen van een verhoging zijn: voor de werkloosheid vallen de negatieve gevolgen mee. Voor de overheidsfinanciën zijn de gevolgen niet per se negatief. Ondertussen heeft een verhoging wel een duidelijk positief effect: een impuls voor de consumptie en daarmee voor de inflatie en economische groei.

Lees hier verder