Accountants roepen op tot minder strenge controle culturele instellingen

25 november 2021

Culturele organisaties worden op financieel gebied strenger gecontroleerd dan algemene richtlijnen voor non-profitorganisaties voorschrijven. Dit is het gevolg van de eisen van subsidieverstrekkers.

Het leidt tot extra werk voor accountants, hogere kosten voor instellingen en dus minder geld voor de kunst. Is dit wel noodzakelijk?, vraagt registeraccountant Jos Stengs zich af. Zijn voorstellen voor een efficiëntere controle worden onderschreven door meerdere accountants.

De controleprotocollen bij subsidieverstrekking zijn streng. Voor culturele organisaties, met name de kleinere, leidt dat tot relatief hoge accountantskosten, waarover die organisaties begrijpelijkerwijs klagen. In de accountancy is al veel aandacht voor dossiervorming op basis van de algemene controlevoorschriften. Ik begrijp dan ook niet goed waarom de protocollering vanuit de cultuursector strenger moet zijn dan die algemene voorschriften.

Met deze drie oplossingen kunnen de accountantswerkzaamheden worden teruggebracht:

  1. Afwijkingen op jaarrekeningen moeten niet strenger gecontroleerd worden dan bij andere non-profitorganisaties.
  2. De deadline voor het inleveren van jaarrekeningen moet meer worden gespreid over het jaar.
  3. Subsidieverstrekkers moeten hun protocollen beter op elkaar afstemmen.
     

Lees hier het hele artikel