Bron

EMMA

Achtergrond: allereerste onderzoek naar muziekmanagers in opdracht van European Music Managers Alliance (EMMA

26 januari 2024

Onderzoek in opdracht van de European Music Managers Alliance (EMMA) zet de kansen en uitdagingen waarmee muziekmanagers in Europa worden geconfronteerd voor het eerst op een rij.

In opdracht van het EMMpower-project van EMMA, dat wordt ondersteund door een driejarige subsidie van Creative Europe, heeft een onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit in Rotterdam gebruikgemaakt van enquêteresultaten van 354 managers en een reeks kwalitatieve, diepte-interviews.

Het onderzoek wordt beschreven als het meest uitgebreide onderzoeksproject in zijn soort en zal bijdragen aan het bereiken van de doelen van EMMpower, waaronder de ontwikkeling van pan-Europese netwerken voor professionele ontwikkeling.

Op basis van de enquête blijkt dat de meeste muziekmanagers hun eigen bedrijf hebben (36%) of als freelancer werken (22%). De meerderheid heeft 10 jaar of minder ervaring als muziekmanager (vooral vrouwen) en heeft in de muzieksector gewerkt voordat ze muziekmanager werden (68%) – vaak in live/touring (37%), gevolgd door platenmaatschappijen (32%), marketing en communicatie (29%) en als artiest/muzikant/maker (27%).

Meer dan de helft verdient minder dan 20.000 per jaar

Het rapport toont aan dat 54% van de muziekmanagers jaarlijks minder dan €20.000 verdient met activiteiten op het gebied van muziekmanagement. Het grootste percentage (40%) verdient minder dan €10.000, maar er zijn opvallende verschillen: 52% van de vrouwen verdient minder dan €10.000, terwijl 27% van de mannen dit bedrag verdient. De meerderheid van de respondenten (56%) werkt fulltime in kleine bedrijven en wordt betaald op basis van commissie.

Jess Partridge, uitvoerend directeur van EMMA, zei voorafgaand aan ESNS, waar het onderzoek op 18 januari jongstleden aan de branchevertegenwoordigers werd gepresenteerd: “Dit baanbrekende onderzoek zal EMMA en de bredere industrie helpen de barrières te begrijpen waarmee muziekmanagers in heel Europa worden geconfronteerd en ervoor zorgen dat we hen kunnen helpen duurzame bedrijven op te bouwen die de breedst mogelijke diversiteit aan artiesten en andere muziekmakers ondersteunen.”

“Door met een breed deel van onze gemeenschap in gesprek te gaan, kunnen de bevindingen fundamentele kwesties benadrukken, zoals het grote verschil in inkomsten tussen vrouwen en mannen die zich identificeren als muziekmanagers, evenals een diepgaand begrip van hoe managers hun vaardigheden ontwikkelen.”

“Ondanks dat management centraal staat in het muziekecosysteem, kan het een moeilijke en geïsoleerde baan zijn die voortdurend moet reageren op een snel veranderende context. Deze bevindingen zullen EMMA in staat stellen de muziekmanagementsector te versterken en verbinden, diversiteit te bevorderen en de capaciteiten van managers te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat de Europese muzieksector zijn creatieve en commerciële potentieel bereikt, is het cruciaal dat we de behoeften van deze individuen beter begrijpen en hoe we hen kunnen helpen gedijen.”

De bevindingen benadrukken de vitale rol die managers spelen, en wijzen op de toenemende werklast voor moderne managementbedrijven en de vraag naar meer ondersteuning op het gebied van professionele ontwikkeling en geestelijke gezondheidszorg.

Bevindingen

 • Van de 354 enquêterespondenten was 53,9% gevestigd in West-Europa, 25,9% in Noord-Europa, 12,3% in Oost-Europa en 7,9% in Zuid-Europa.
 • Hoewel de meerderheid (67,6%) een universitair diploma heeft behaald, zegt 96,5% dat ze autodidact zijn in muziekmanagement en hebben geleerd door ervaring.
 • 58% is zelfstandige ondernemer of eigenaar van een eigen bedrijf. 60,6% wordt betaald op basis van commissie.
 • 78,3% beheert tussen de één en vijf klanten.
 • Hoewel de meerderheid van de respondenten (51,9%) vrouwen waren, verdienen vrouwelijke managers waarschijnlijk minder. 51,5% van de vrouwelijke respondenten gaf aan in de laagste inkomenscategorieën te verblijven, vergeleken met 27,1% van de mannelijke respondenten.
 • Bij het kijken naar genderverschillen in ervaring heeft de meerderheid van de vrouwen minder dan 10 jaar (gemiddeld = 9,7 jaar) ervaring, terwijl dit minder uitgesproken is voor mannen (gemiddeld = 15,5 jaar).
 • Vrouwen in de onderzoeksgroep hebben 1,94 jaar minder ervaring in vergelijking met hun mannelijke tegenhangers wanneer ze worden vergeleken op vergelijkbare leeftijden, onderwijsniveaus en etnische groepen.
 • Veel vrouwelijke respondenten zijn net zo lang actief geweest in het veld van muziekmanagement als mannen, maar het algehele verschil in ervaring dat in het onderzoek naar voren komt, suggereert dat meer vrouwen dan mannen waarschijnlijk de creatieve industrieën op jongere leeftijd verlaten.

Ontwikkelbehoeften

De belangrijkste gebieden voor professionele ondersteuning werden geïdentificeerd als:

 • juridische en contractuele vaardigheden;
 • muzieksynchronisatie (waarbij muziek wordt gecoördineerd of gesynchroniseerd met visuele media, zoals films, televisieprogramma’s, reclames, videogames of online content. Dit omvat het gebruik van muziek om beelden te versterken);
 • boekhouding en financiële planning, en
 • merkpartnerschappen/sponsorovereenkomsten (gezamenlijk derde).

Uitdagingen

De belangrijkste uitdagingen die werden geïdentificeerd waren:

 • het vinden van goede toegang tot goede financiering;
 • tijdsbeheer en werk/privé-balans;
 • het vinden van de juiste netwerken en partnerschappen.

De European Music Managers Alliance (EMMA) is een overkoepelende organisatie die brancheorganisaties verenigt in 13 Europese landen (België, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) met een gezamenlijk lidmaatschap van meer dan 2.000 muziekmanagers. Daarnaast heeft EMMA samenwerkingen met Music Managers Forum Canada en de Association Of Artist Managers in Australië.