Bron

Rijksoverheid

Achtergrond: beleidskader Internationaal Cultuurbeleid 2025-2028 aangeboden aan Tweede Kamer

29 januari 2024

Minister Bruins Slot (BZ), minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Gräper- van Koolwijk (Cultuur en Media) bieden de Tweede Kamer het beleidskader voor het Internationaal Cultuurbeleid (ICB) 2025-2028 aan.

Het meerjarige Internationaal cultuurbeleid (ICB) is gebaseerd op de beleidsagenda’s van de minister van Buitenlandse Zaken (BZ), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ontdek hier direct:

De inzet van internationaal cultuurbeleid

Internationaal werken is voor veel culturele en creatieve professionals en erfgoedgemeenschappen inspirerend en vanzelfsprekend. Het draagt bij aan zichtbaarheid, kwaliteit, kennisuitwisseling, talentontwikkeling, marktverruiming en innovatie. Zo kunnen buitenlandse markten voor creatieve makers belangrijke aanvullende inkomstenbronnen zijn. Ook is de veelzijdigheid van talenten uit alle delen van de wereld belangrijk voor een divers en inspirerend cultuuraanbod.
Het ICB draagt bij aan de voorwaarden voor internationale culturele samenwerking, door middel van kennis, netwerk en subsidies. Om dit te realiseren, stellen we in de periode 2025-2028 de volgende drie beleidsdoelen vast:

1 Een sterke positie van de Nederlandse culturele sector in het buitenland door duurzame samenwerking, uitwisseling en zichtbaarheid.

  • Dit leidt tot inspiratie, kennisvergroting- en uitwisseling, wederzijds begrip, verrijking, het bereik van een groter publiek en marktverruiming;
  • Dit vergroot de economische en maatschappelijke waarde van de Nederlandse kunst en cultuur.

2 Het met Nederlandse cultuuruitingen ondersteunen van de bilaterale relaties met andere landen

  • Dit draagt bij aan een betere positie en reputatie van Nederland in het buitenland;
  • Dit stimuleert samenwerking op basis van wederkerigheid;
  • Dit draagt bij aan uitwisseling en dialoog, ook met landen waarmee de relatie (soms)
    complex is.

3 De kracht van de culturele en creatieve sector gebruiken voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling, met de Sustainable Development Goals (SDG’s) als richtinggevend kader

  • Dit stelt de culturele en creatieve sector in staat om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, op basis van wederkerige samenwerking.
  • Dit versterkt Nederland als innovatief, creatief en inclusief land.
  • Hiermee ondersteunt en beschermt Nederland de vrije expressie van kunstenaars in landen waar deze onder druk staat, en draagt zo bij aan democratische burgerschap en weerbaarheid

Lees meer in de bijlagen boven.